Stäng

Inission esittelee Involve-konferenssin

Involve speakers in one photo

Pyrkimyksenämme on muuttaa ja kehittää teollisuudenalaamme ja visionamme on luoda vuoden antoisin tapahtuma, johon kaikki haluavat ehdottomasti osallistua. Siksi esittelemme Involve-konferenssin. Involve tarjoaa verkostoitumista ja innostavia puhujia, mutta ennen kaikkea ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa teollisuudenalaamme uudella osallistavalla lähestymistavalla. Konferenssi järjestetään yhdessä Voceanin kanssa, joka tarjoaa erinomaisen työkalun kaikkien saamiseksi mukaan.

– Inission on astunut pitkäkestoisen kehityksen polulle, jonka varrella on monia haasteita, mutta myös huikeita mahdollisuuksia. Onnistumisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikki työntekijämme, asiakkaamme ja toimittajamme ovat sitoutuneet hankkeeseen. Involve on foorumi, jossa joka vuosi keskustelemme matkastamme ja kutsumme vierailevia puhujia kertomaan oman näkemyksensä siitä, mitä todellinen menestys edellyttää. Konferenssin aikana kaikki osallistujat myös saavat työkaluja, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa, kehittyä ja parantaa jatkuvasti toimintaansa. Yhdessä olemme vahvoja, toteaa Inissionin toimitusjohtaja Fredrik Berghel.

Involve järjestetään 20.4. Fabrikörenissä Tukholman Nacka Strandissa. Ensimmäisen konferenssin teemana ovat yhteistyö, tehokkuus ja kestävä tuotanto.


Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Fredric Grahn
[email protected]
+46 705 94 11 66

Tietoja Inissionista

Inission toimittaa räätälöityjä huipputasoa edustavia teollisuuselektroniikan ja -mekaniikan valmistuspalveluita ja tuotteita kokonaisratkaisuina. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja huoltopalveluihin.

Inission toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Tunisiassa. Kokonaisliikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1,7 miljardia SEK. Yrityksen palveluksessa oli 900 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

Inissionin ylimääräisen yhtiökokouksen tiedote 16.1.2023

Inission-logo

Inission AB (julk.) järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen maanantaina 16.1.2023. Kokous päätti kaikki esitetyt asiat hallituksen esityksen mukaisesti.

Olle Hultenberg valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksessa oli edustettuna 54,7 prosenttia osakkeista, mikä vastaa 58,7 prosenttia äänistä.

Yhtiökokouksen päätökset

– Kokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhden tai useamman kerran uudesta osakeannista seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, osakkeenomistajien etuosto-oikeudella tai ilman. Maksu on suoritettava käteisenä, korvaamalla, kuittaamalla tai muihin erityisehtoihin yhdistettynä. Tämän valtuutuksen avulla yrityksen osakekantaa ja osakkeiden määrää voidaan kasvattaa enintään 4 000 000 B-osakkeella.

Osakkeenomistajien etuosto-oikeudesta voidaan poiketa, jotta yritys pystyy suorittamaan osakeannin saadakseen pääomaa lisähankintoja varten. Mikäli osakkeenomistajien etuosto-oikeudesta poiketaan ja mikäli maksu suoritetaan luontoissuorituksena, merkintähinnan on oltava mahdollisimman lähellä osakkeen markkina-arvoa. Hallituksella tai hallituksen nimittämällä henkilöllä on oikeus tehdä rekisteröinnin yhteydessä mahdollisesti tarvittavia virallisia muutoksia valtuutuspäätökseen.

– Kokous hyväksyi hallituksen esityksen 200 000 B-sarjan osakkeen suunnatusta osakeannista johtavassa asemassa oleville avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Avainhenkilöt, joita ovat apulaisjohtajat ja Inission-konsernin johto, saavat oikeuden merkitä osakkeita. Osakkeiden merkintään oikeutettuja henkilöitä on yhteensä 12, ja pienin allokoitava määrä on 1 678 osaketta (noin 50 000 SEK).

Merkintähinta on 29,79 SEK, joka vastaa yrityksen B-sarjan osakkeen keskimääräistä lukumäärällä painotettua hintaa 8 prosentin alennuksella First North Stockholm -markkinapaikalla 10 kaupantekopäivän aikana aikavälillä 7–20.12.2022. Preemio on siirrettävä vapaaseen ylikurssirahastoon. Edellytyksenä osakkeiden jaolle on se, että merkitsijä solmii sopimuksen kiinteästä sijoituksesta 12 kuukauden ajaksi siitä, kun osakkeet rekisteröidään Ruotsin yritysrekisteriin, mikä oikeuttaa merkintähinnan. Osakeannin tarkoituksena on mahdollistaa avainhenkilöiden henkilökohtainen sitoutuminen omistuksen kautta, mikä todennäköisesti lisää heidän mielenkiintoaan yrityksen toimintaan ja tuloskehitykseen sekä lisää osallistujien motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta yrityksen ja sen omistajien kanssa. Koska yrityksen osakkeilla käydään vähän kauppaa, tämä saavutetaan parhaiten suunnatulla osakeannilla.

Osakeannin avulla osakepääoma voi nousta enintään 8 338,86 SEK. Osakemerkinnän on tapahduttava viimeistään 20.1.2023 ja maksun viimeistään 27.1.2023. Uudet osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ensimmäisen kerran sinä osingon täsmäytyspäivänä, joka on lähinnä uusannin rekisteröintiä Ruotsin yritysrekisteriin.

Osakeanti vastaa enintään noin 1,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
16.1.2023

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Fredrik Berghel, Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Tietoja Inissionista

Inission toimittaa räätälöityjä huipputasoa edustavia teollisuuselektroniikan ja -mekaniikan valmistuspalveluita ja tuotteita kokonaisratkaisuina. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja huoltopalveluihin.

Inission toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Tunisiassa. Kokonaisliikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1,7 miljardia SEK. Yrityksen palveluksessa oli 900 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla ja Nordic Certified Adviser AB toimii sen hyväksyttynä neuvonantajana.

Raportit on arkistoitu osoitteessa  www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Yritystunnus 556747-1890

Inission AB vaihtaa IFRS-standardeihin

Inission-logo

Lehdistötiedote PDF-muodossa (englanniksi)

Inission AB:n hallitus on päättänyt, että konserni siirtyy kirjanpidossa K3-säännöstöstä IRFS-standardeihin (International Financial Reporting Standards).

– Inission on kasvuvaiheessa, ja siirtyminen IFRS:ään mahdollistaa reilun ja laatuvarmistetun, kokoomme, ikäämme, kasvuumme ja markkinaodotuksiimme sopivan pitkäikäisen järjestelmän käyttöönoton. Siirtymisellä IFRS-standardeihin pyritään lisäämään vertailukelpoisuutta muiden pörssiyhtiöiden kanssa ja parantamaan läpinäkyvyyttä ja yhteisymmärrystä kansainvälisten sijoittajien silmissä mitä vuosikertomuksiin tulee, toteaa Inission AB:n hallituksen puheenjohtaja Olle Hulteberg.

Inissionin vuoden 2022 vuosikertomus, joka julkaistaan 1.3., on ensimmäinen EU:n hyväksymien IFRS-standardien ja IFRS Interpretations Committeen (IFRIC) tulkintojen mukainen raportti. Uuteen järjestelmään siirtymisen päiväksi on päätetty 1.1.2021. Vertausluvut lasketaan uudelleen 1.1.2021 alkaen.

Siirtyminen IFRS-standardeihin vaikuttaa pääasiassa konserniyritysten kirjanpitoon, mukaan lukien liikearvon käsittely ja käyttöoikeuksien kirjanpito. Siirto mahdollistaa myös mahdolliset tulevat muutokset listauksessa.

Yksityiskohtainen kuvaus siirtymisestä IFRS-standardeihin ja sen vaikutuksista on luettavissa Inissionin vuoden 2022 vuosikertomuksessa 1.3. sekä 5.4. julkaistavassa toimintakertomuksessa.

Jatkossa Inission julkaisee kaikki raportit sekä ruotsiksi että englanniksi.


Lisätietoja:

Inission AB:n hallituksen puheenjohtaja Olle Hulteberg
+46 707 20 24 44
[email protected]

Inission AB on velvollinen julkaisemaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkaistavaksi edellä mainittujen yhteyshenkilöiden toimesta 16.2.2023 klo 08:30 CET.

Tietoja Inissionista
Inission toimittaa räätälöityjä huipputasoa edustavia teollisuuselektroniikan ja -mekaniikan valmistuspalveluita ja tuotteita kokonaisratkaisuina. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja huoltopalveluihin.

Inission toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Tunisiassa. Kokonaisliikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1,7 miljardia SEK. Yrityksen palveluksessa oli 900 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla ja Nordic Certified Adviser AB toimii sen hyväksyttynä neuvonantajana. Raportit on arkistoitu osoitteessa  www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Yritystunnus 556747-1890

 

Inission esittelee taloudelliset tavoitteensa

Inission-logo

Inissionin hallitus esittelee tänään, yrityksen Capital Market’s Day -tapahtuman yhteydessä, taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023 sekä puolivuotiskaudelle:

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023:

  • Tuotot: Noin 2 000 miljoonaa SEK
  • Oikaistu EBITA-marginaali: > 6 %
  • Omavaraisuusaste: >30%
  • Osingot: enintään 30 % tuloista verojen jälkeen

Puolivuotiskauden taloudelliset tavoitteet:

  • Tuottojen kasvu: >15 % vuosikasvu, josta 10 % orgaanista ja 5 % hankintojen avulla
  • EBITA-marginaali: > 9 %
  • Omavaraisuusaste: >30%
  • Osingot: enintään 30 % tuloista verojen jälkeen

Edellisten lisäksi nettovelkojen suhde oikaistuun käyttökatteeseen (EBITDA) liukuvalla 12 kuukauden perusteella ei saa olla enempää kuin 2,5.

Inission kertoo lisää näistä taloudellisista tavoitteistaan sen digitaalisen Capital Market’s Day -tapahtuman yhteydessä 19.1.2023 klo 10.00-12.00 CET.

Ilmoittaudu sähköpostitse Inissionin toimitusjohtajalle Fredrik Berghelille osoitteeseen [email protected]. Linkki tapahtumaan ja yksityiskohtainen asialista julkaistaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätietoja:
Inission AB:n toimitusjohtaja Fredrik Berghel
+46 73 202 22 10
[email protected]

Inission AB:n markkinointijohtaja Olle Hulteberg
+46 707 20 24 44
[email protected]

Inission AB on velvollinen julkaisemaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkaistavaksi edellä mainittujen yhteyshenkilöiden toimesta 19.2.2023 klo 08:00 CET.

Tietoja Inissionista

Inission toimittaa räätälöityjä huipputasoa edustavia teollisuuselektroniikan ja -mekaniikan valmistuspalveluita ja tuotteita kokonaisratkaisuina. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja huoltopalveluihin.

Inission toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Tunisiassa. Kokonaisliikevaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli 1,7 miljardia SEK. Yrityksen palveluksessa oli 900 henkilöä. Inission on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla ja Nordic Certified Adviser AB toimii sen hyväksyttynä neuvonantajana. Raportit on arkistoitu osoitteessa  www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Yritystunnus 556747-1890

 

Inission Løkken AS ja NoFence AS ovat solmineet merkittävän tuotantosopimuksen

Vasemmalta: Jo Nordvoll, Inission Løkkenin markkinointiosaston johtaja, ja Erik Dragset, Inission Løkkenin toimitusjohtaja.

Vasemmalta: Jo Nordvoll, Inission Løkkenin markkinointiosaston johtaja, ja Erik Dragset, Inission Løkkenin toimitusjohtaja.

Norjalainen Inission Løkken AS, joka on ollut osa Inission AB:tä vuodesta 2018, ja norjalainen NoFence AS ovat allekirjoittaneet kaksivuotisen tuotantosopimuksen, jonka arvo on 70 miljoonaa Norjan kruunua. Toimitusten odotetaan toteutuvan vuosina 2023 ja 2024.

 

Norjassa vuonna 2011 perustettu NoFence kehittää teknologiaa, jonka tavoitteena on helpottaa eläinten pitämistä laitumella ja turvata niiden hyvinvointi. Yhtiön valikoimaan kuuluu tällä hetkellä kaksi patentoituun teknologiaan perustuvaa tuotetta: naudoille suunniteltu kaulapanta sekä vuohille ja lampaille suunniteltu kaulapanta. Eläimiä ja virtuaaliaitaa hallitaan NoFencen oman sovelluksen kautta.

Nyt solmittu sopimus on osa NoFencen strategiaa, jonka tavoitteena on toimia läheisessä yhteistyössä toimittajiensa kanssa. Sopimus kattaa noin 17 000 naudoille tarkoitetun kaulapannan sekä 27 000 lampaille ja vuohille tarkoitetun kaulapannan piirilevyjen valmistuksen, kokoamisen valmiiksi tuotteiksi ja toimituksen. Suunniteltu kasvu on merkittävää ja osapuolilla on selkeä pyrkimys kehittää yhteistyötä edelleen tulevina vuosina.

– Olemme ylpeitä siitä, että NoFence valitsi Inissionin strategiseksi kumppanikseen. Kaikkia prosessi- ja tuotantovälineitämme tullaan tarvitsemaan. Vastaamme piirilevyjen valmistamisesta ja kokoamisesta valmiiksi tuotteiksi. Lisäksi olemme vastuussa testauksesta ja testauksen kehittämisestä sekä valmiiden tuotteiden pakkaamisesta ja toimituksesta. Sijaintimme, tekninen tietotaitomme sekä kykymme toimittaa koko arvoketju olivat ratkaisevia tekijöitä arviointiprosessissa, sanoo Inission Løkkenin toimitusjohtaja Erik Dragset.

– NoFencen ja Inission Løkkenin kumppanuus alkoi vuosia sitten, ja meillä on korkeat vaatimukset yhteistyölle kilpailukykyisten tuotteiden ja tehokkaan tuotantolinjan kehityksessä. Halu miettiä asioita yhdessä asiakkaan, eli meidän, kanssamme sekä pyrkimys kustannustehokkuuteen, arvoketjun parannuksiin ja tuotteen optimointiin ovat yhteisen menestyksen avaintekijöitä. NoFence valmistautuu parhaillaan vahvaan kasvuun ja Inission on osoittanut, että se haluaa olla mukanamme tällä matkalla, sanoo NoFencen toimitusjohtaja Knut Bentzen.

Voit lukea lisää NoFencestä osoitteesta www.nofence.no

Lisätietoja:

Erik Dragset, Toimitusjohtaja, Inission Løkken AS
[email protected]
+47 901 62 348

 Yllä mainittu yhteyshenkilö toimitti tiedot julkaistavaksi 21.10.2022 klo 8:30 CET.

Inissionista

Inission on menestyvä kokonaistoimittaja, joka tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisuusasiakkaille valmiita ja erittäin korkealaatuisia elektroniikka- ja mekaniikkatuotteita. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren aina kehityksestä ja suunnittelusta teollisen tuotannon aloittamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinointiin. Yhdessä logistiikkapalveluiden sekä joustavuuteen, asiakaskohtaiseen kustomointiin ja lyhyisiin toimitusaikoihin perustuvan tuotannon kanssa tämä tekee palveluistamme erittäin kilpailukykyisiä. Inissionin tuotantoyksiköt sijaitsevat Tukholmassa, Värsteråsissa, Boråsissa, Munkforsissa ja Malmössä (Ruotsissa), Løkken Verkissa (Norjassa), Lohjalla (Suomessa) sekä Lagedissa ja Tallinnassa (Virossa). Inission on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

Nadežda Dementjeva Inission Tallinn OÜ:n toimitusjohtajaksi

Nadežda Dementjeva aloittaa Inission Tallinn OÜ:n toimitusjohtajana 1.11.2022. Nadežda siirtyy tehtävään Ensto Building Systems OÜ:stä, jossa hän toimi tehdaspäällikkönä ja hallituksen jäsenenä. Vankka kokemus tuotannon suunnittelusta, yrityshallinnosta ja tuottavuuden maksimoinnista antaa hänelle loistavat lähtökohdat ohjata Inission Tallinnaa menestyksekkäästi eteenpäin sen kasvupolulla.

 

Nadežda varttui Jõhvissä noin 170 km Tallinnan itäpuolella. Hän kuvailee itseään positiiviseksi ja energiseksi ihmiseksi, joka on aina valmis venymään auttaakseen ja tukeakseen muita. Ennen Inissionille siirtymistään hän työskenteli Ensto Groupissa.

– Aloitin Ensto Ensekillä tuotantopäällikkönä vuonna 2017 ja työskentelin Ensto Groupissa yhteensä viiden vuoden ajan. Viimeisimpänä työskentelin Ensto Building Systems OÜ:n tehdaspäällikkönä ja hallituksen jäsenenä. Olen näiden viiden vuoden aikana ollut mukana monissa menestyksekkäissä hankkeissa tiimini kanssa, joista tärkeimpiä ovat uuden tehtaan pohjakaavan suunnittelu sekä tuotanto- ja varastotilojen laajennus. Näiden hankkeiden ansiosta tuotantolaitokselle myönnettiin Vuoden tehdas 2022 -palkinto ja minut asetettiin ehdolle Vuoden teollisuusjohtaja 2022 -palkinnon saajaksi.

Ennen Enstoa Nadežda työskenteli Eesti Energiassa lähes 15 vuoden ajan eri tehtävissä. Hän on myös toiminut tutkijana Tallinnan teknillisen yliopiston luonnonsuojelun tiedekunnassa, ja hänellä on tohtorin tutkinto lämpötekniikan alalta sekä maisterin tutkinto kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen alalta.

Mitkä ovat parhaat työhösi liittyvät ominaisuutesi?

– Olen päättäväinen ja vastuuntuntoinen, mutta tärkein vahvuuteni on ehdottomasti kokemukseni tuotannon suunnittelusta, yrityshallinnosta ja tuottavuuden maksimoinnista. Uskon myös ihmisten kautta johtamiseen ja toivon, että toimin hyvänä esimerkkinä muille.

Mitä toimitusjohtajan tehtäviisi kuuluu?

– Olen tehtävässäni yleisvastuussa päivittäisestä toiminnasta, mukaan lukien strategia, prosessit, budjetointi, henkilöstö, P&L-vastuu, ja toiminnan suorituskykymittarit. Olennainen osa tehtäviäni on varmistaa, että johtaminen on kustannustehokasta ja toiminta oikea-aikaista, jotta asetetut suoritustavoitteet on mahdollista saavuttaa, ja että yhteistyö Inissionin liiketoimintayksiköiden ja toimipaikkojen välillä on sujuvaa. Pidän työssäni eniten henkilöstöjohtamisesta sekä vastuiden laajasta kirjosta.

Oliko Inissionissa jotakin erityistä, joka herätti kiinnostuksesi?

– Inissionilla on selkeä strategia ja suuret, mutta kuitenkin realistiset, suunnitelmat ja tavoitteet, joilla yrityksestä tehdään parempi ja tuottoisampi.

Mitkä tekijät ovat mielestäsi tärkeitä yrityksen toimivuuden kannalta?

– Oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä, ammattimaisuus sekä sujuvaan kommunikointiin kannustava työympäristö. Näillä luodaan pohja toimivalle yhteistyölle. Johtajalla tulisi aina olla kyky nähdä kokonaiskuva ja tehdä oikeat päätökset oikeaan aikaan.

Millaisia työn ulkopuolisia mielenkiinnonkohteita sinulla on?

– Vapaa-aikani menee enimmäkseen lasteni urheilu- ja muiden vapaa-ajan harrasteiden parissa, mutta jos saan varastettua hetken omaa aikaa, tartun mielelläni siveltimeen. Opiskelen parhaillaan Viron taideakatemiassa.

 

Kiitos haastattelusta ja menestystä!

 

Inissionista

Inission on menestyvä kokonaistoimittaja, joka tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisuusasiakkaille valmiita ja erittäin korkealaatuisia elektroniikka- ja mekaniikkatuotteita. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren aina kehityksestä ja suunnittelusta teollisen tuotannon aloittamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinointiin. Yhdessä logistiikkapalveluiden sekä joustavuuteen, asiakaskohtaiseen kustomointiin ja lyhyisiin toimitusaikoihin perustuvan tuotannon kanssa tämä tekee palveluistamme erittäin kilpailukykyisiä. Inissionin tuotantoyksiköt sijaitsevat Tukholmassa, Värsteråsissa, Boråsissa, Munkforsissa ja Malmössä (Ruotsissa), Løkken Verkissa (Norjassa), Lohjalla (Suomessa) sekä Lagedissa ja Tallinnassa (Virossa). Inission on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

Brinjasta Inissionin innovaatiopalkinnon 2022 voittaja

Xavier-leon-BrinjaXavier Leon, Brinja AB:n perustaja ja Inissionin innovaatiopalkinnon 2022 voittaja.

Inissionin vuoden 2022 innovaatiopalkinnon voittaja julkistettiin 10.11.2022. Finaali järjestettiin Ny Teknikin kuuluisan 33-listan-tapahtuman live-lähetyksessä. Kyseessä on Ruotsin ensimmäinen ja vanhin startup-lista, joka juhlistaa Ruotsin 33:a lupaavinta startup-yritystä tuomalla yhteen aktiivisia pääomasijoittajia, vakiintuneita tekniikan alan toimijoita sekä lupaavia yrittäjiä.

Finaalissa kolme vahvinta osallistujaa kilpailivat miljoonan Ruotsin kruunun arvoisista Inissionin kehitys- ja valmistuspalveluista. Avsalt osallistui kilpailuun virtaavasta vedestä ioneja ja varautuneita pienmolekyylejä poistavalla innovaatiollaan, Brinja rakennustyömaille suunnitellulla IoT-alustalla ja Wavr Tech digitaalisella kaksosella, joka saa virtansa vaatteisiin kiinnitetyistä liiketunnistimista. Kaikki kolme innovaatiota olivat erittäin oivaltavia ja toteuttamiskelpoisia, ja niiden markkinapotentiaali ja uutisarvo olivat korkeat.

Finalistit kohtasivat tuomariston, johon kuului tänä vuonna Inissionin, Almin, Nordean ja Ny Teknikin edustajia, Leijonan luola -tyyppisessä asetelmassa. Ennen kuin tuomaristo julkisti palkinnon voittajan, yleisö pääsi valitsemaan oman suosikkinsa. Katsojapalkinto oli suuruudeltaan 50 000 Ruotsin kruunua, ja äänestyksen päätyttyä katsojien suosikiksi nousi Avsalt.

Lopuksi tuomaristo julisti Inissionin vuoden 2022 innovaatiopalkinnon voittajan seuraavin perusteluin:

“Tämänvuotinen voittaja on kehittänyt tuotteen, joka on erittäin kekseliäs ja jolla on valtava markkinapotentiaali. Kyseessä on älykäs ja vaivaton innovaatio, joka alentaa kustannuksia, parantaa hallintaa ja lisää turvallisuutta. Kaikki tämä puhelinsovelluksen kautta.”

Brinja AB:ta edustanut Xavier Leon voitti kilpailun rakennustyömaille suunnitellulla IoT-alustallaan. Hän vastaanotti miljoonan Ruotsin kruunun arvoisen sekin konfettisateessa ja yleisön hurratessa taustalla. Brinja osallistui myös viimevuoden finaaliin, mutta joutui silloin pettymään. Tänä vuonna yhtiö sai haluamansa.

– Voitto tuntui epätodelliselta. Ajoitus on täydellinen, koska etsimme parhaillaan toimittajia. Voitto ratkaisee monia kohtaamiamme haasteita, kertoi Brinjaa edustanut Xavier Leon.

Mitä ajattelet Inissionin innovaatiopalkinnosta?

– Kyseessä on loistava kilpailu, johon kannustan kaikkia hakemaan ensi vuonna mukaan. Kilpailun mukanaan tuomalla huomiolla ja tuella on valtava merkitys meidän kaltaisillemme pienyrityksille. Tällaisia kilpailuja pitäisi olla enemmän, sanoo Xavier lopuksi.

Inissionin innovaationpalkinto jaettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa. Kilpailun tavoitteena on auttaa yrittäjiä ja ideoita kasvamaan ja menestymään, mutta myös tuoda esille ruotsalaista elektroniikkatuotteita valmistavaa teollisuutta. Ensi vuonna kilpailu täyttää kymmenen vuotta. Pysy ajan hermolla osoitteessa www.inission.com

jury

Tuomaristo. Vasemmalta: Christian Isberg (Almi), Per Malm Danielson (Ny Teknik), Anders Backman (Nordea) ja Olle Hulteberg (Inission).

Nicolaas Boon, Johan Stäfholm ja Olle Hulteberg

Vasemmalta: Nicolaas Boon, Johan Säfholm (Avsalt) ja Olle Hulteberg (Inission).

Wavr Tech

Wavr Tech. Vasemmalta: Patrik Zayas ja Samuel Zayas.

Inissionista

Inission on menestyvä kokonaistoimittaja, joka tarjoaa vaativille pohjoismaisille teollisuusasiakkaille valmiita ja erittäin korkealaatuisia elektroniikka- ja mekaniikkatuotteita. Palvelumme kattavat tuotteen koko elinkaaren aina kehityksestä ja suunnittelusta teollisen tuotannon aloittamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinointiin. Yhdessä logistiikkapalveluiden sekä joustavuuteen, asiakaskohtaiseen kustomointiin ja lyhyisiin toimitusaikoihin perustuvan tuotannon kanssa tämä tekee palveluistamme erittäin kilpailukykyisiä. Inissionin tuotantoyksiköt sijaitsevat Tukholmassa, Värsteråsissa, Boråsissa, Munkforsissa ja Malmössä (Ruotsissa), Løkken Verkissa (Norjassa), Lohjalla (Suomessa) sekä Lagedissa ja Tallinnassa (Virossa). Inission on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.

LOPULLINEN TULOS KOSKIEN INISSION AB:N PAKOLLISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA ENEDO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB (“Inission” tai ”Tarjouksentekijä”) aloitti 8.9.2022 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n (”Enedo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Enedon hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyi 29.9.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 15,42 prosenttia kaikista Enedo Oyj:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Näistä yhteensä 295 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 3 932 851 Enedon osaketta) on valinnut Ostotarjouksessa käteisvastikkeen ja yhteensä 1 824 Enedon osakkeenomistajaa (yhteensä 6 630 428 Enedon osaketta) on valinnut Ostotarjouksessa osakevastikkeen.

Yhdessä Inissionin jo ennen Ostotarjousta omistamien osakkeiden kanssa kaikki Ostotarjoukseen hyväksytysti tarjotut osakkeet edustavat noin 95,85 prosenttia Enedon kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Käteisvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 5.10.2022. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallisen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten maksunvälityksen käsittelyn kestosta.

Osakevastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 20.10.2022. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti osakevastikkeena maksetaan 0,086 Inissionin uutta B-sarjan osaketta kutakin Enedon osaketta vastaan. Osakevastikkeen toteuttamiseksi Inissionin hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista osakevastikkeen valinneille Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille Enedon osakkeenomistajille. Osakeannissa annettavien uusien Inissionin B-osakkeiden kokonaismäärä on 338 225. Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttina 3 932 851 Enedon osakkeella, jotka on arvostettu hintaan EUR 0,26 (SEK 2,83) per osake.

Koska Tarjouksentekijän omistusosuus Enedossa tulee Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylittämään 90 prosenttia Enedon osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Lunastusmenettelyssä Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että jäljellä olevien osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä enintään 0,26 euroa osakkeelta, joka vastaa Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti maksamaa käteisvastiketta.

Tarjouksentekijä aikoo hakea Enedon osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä mahdollista.

 

Inission AB

HALLITUS

Lisätietoa
Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja
+46 732 02 22 10
[email protected]

Inission AB / Tiedote 3.10.2022 klo 18:30 (Suomen aikaa)

Inissionista
Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa. Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Ruotsissa Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla ja sen hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73).

Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: y-tunnus 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

 

ALUSTAVA TULOS KOSKIEN INISSION AB:N PAKOLLISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA ENEDO OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Kiinaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Inission AB (“Inission” tai ”Tarjouksentekijä”) on 8.9.2022 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n (”Enedo”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai Enedon hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 8.9.2022 klo 9:30 ja se päättyi 29.9.2022 klo 16:00.

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 15,35 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Yhdessä Inissionin jo omistamien osakkeiden kanssa tämä edustaa yhteensä noin 95,78 prosenttia Enedon kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 3.10.2022.

 

Inission AB

Lisätietoa
Fredrik Berghel, Inissionin toimitusjohtaja
+46 732 02 22 10
[email protected]

Inission AB / Tiedote 30.9.2022 klo 14:00 

Inissionista
Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Ruotsissa Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla ja sen hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73).

Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: y-tunnus 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

Inission AB:n pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Enedo Oyj:n osakkeista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Asiakirja:
Enedo related – Inission

Inission AB (“Inission” tai “Tarjouksentekijä”) on 1.7.2022 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 21 113 257 Enedo Oyj:n (”Enedo” tai ”Yhtiö”) osaketta tietyiltä Enedon merkittäviltä osakkeenomistajilta. Osakekauppojen myötä Inissionin omistus Enedossa nousi yhteensä 55 113 257 osakkeeseen, mikä vastaa noin 80,43 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Inissionin omistuksen ylittäessä 50 prosenttia Enedon osakkeista ja äänistä Inissionille syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Enedon kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Finanssivalvonta on 7.9.2022 hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan sisältäen vapautusasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 8.9.2022 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.9.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä 8.9.2022 alkaen sähköisessä muodossa internetissä osoitteessa: www.inission.com/investor-relations/enedo-related/.

Tarjousasiakirja on myös saatavilla suomenkielisenä Inissionin pääkonttorissa, Lantvärsngatan 4, 652 21, Karlstad, Ruotsi ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike on 0,26 euroa jokaisesta Enedon osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Tarjousvastike”). Inission tarjoaa myös käteisvastikkeen vaihtoehtona osakevastiketta, jossa tarjotaan 0,086 Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla listattua Inissionin uutta B-sarjan osaketta jokaisesta Enedon osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n mukaan pakollinen julkinen ostotarjous voi olla ehdollinen vain tarvittavien viranomaispäätösten saamiselle. Ostotarjous ei edellytä viranomaishyväksyntöjä.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Enedon osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen.

Enedon osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Evli Pankki Oyj:hin puhelimitse +358 9 4766 9573 (arkisin klo 9–16, Suomen aikaa) tai sähköpostilla [email protected] saadakseen tarvittavat tiedot siitä, miten he voivat antaa hyväksyntänsä koskien Ostotarjousta.

Enedon osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan, päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. Tarjouksentekijä ilmoittaa lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan, päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.

Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien tai säännösten sallimissa rajoissa ostaa Enedon osakkeita myös Ostotarjouksen ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta.

Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen (Liite 1).

Ostotarjouksessa Inissionin taloudellisena neuvonantajana toimii Jonver Capital Oy, liikkeeseenlaskijan asiamiehenä toimii Evli Pankki Oyj ja Inissionin oikeudellisena neuvonantajana toimii Bird & Bird Asianajotoimisto Oy.

Inission AB

HALLITUS

Lisätietoja antaa
Fredrik Berghel, Toimitusjohtaja, Inission
+46 732 02 22 10
[email protected]

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

***

Inissionista
Inission on kannattava kokonaistoimittaja, joka tarjoaa Pohjoismaiden alueen vaativille teollisuusasiakkaille korkealaatuisia elektronisia ja mekaanisia tuotteita. Inissionin palvelut kattavat tuotteen koko elinkaaren kehityksestä ja suunnittelusta teollistamiseen, volyymituotantoon ja jälkimarkkinoihin. Yhdistämällä tämän logistiikkapalveluihin ja tuotantoon, joka perustuu joustavuuteen, asiakkaisiin sopeutumiseen sekä lyhyisiin toimitusaikoihin, olemme luoneet erittäin kilpailukykyisen tarjontakokonaisuuden. Inissionilla on tuotantoyksiköt Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Inissionin liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella noin 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 94 miljoonaa euroa) ja sen palveluksessa työskentelee noin 520 henkilöä. Inission on listattu Ruotsissa Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla ja sen hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73). Yhtiön tiedotteet löytyvät seuraaasta osoitteesta:

www.inission.com/investor-relations

Inission AB: y-tunnus 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

 

Liite 1:

Ostotarjouksen ehdot

Ostotarjouksen kohde
Inission AB (”Inission” tai ”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan pakollisella julkisella ostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, myös ”AML”) 11 luvun ja tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Enedo Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Enedo”) osakkeet (”Osakkeet”), jotka eivät ole Yhtiön tai Tarjouksentekijän hallussa (”Ostotarjous”).

Enedo on laskenut liikkeeseen yhteensä 68 523 193 osaketta, joista 55 113 257 on Inissionin hallussa ja 69 249 Enedon itsensä hallussa. Näin ollen Ostotarjouksen kohteena on yhteensä 13 340 687 Enedon Osaketta.

Tarjousvastike
Inission tarjoaa käteisvastikkeena 0,26 euroa kustakin Enedon osakkeesta (“Käteisvastike” tai ”Tarjousvastike”) tai vaihtoehtoisesti osakevastikkeena 0,086 uutta Inissionin B-sarjan osaketta kustakin Enedon Osakkeesta (”Osakevastike”) edellyttäen, että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Enedon osakkeenomistajan on valittava vain joko Käteisvastike tai Osakevastike, mikäli Enedon osakkeenomistaja haluaa hyväksyä Ostotarjouksen. Siltä osin kuin Enedon osakkeenomistajan, joka on hyväksynyt Ostotarjouksen Osakevastiketta vastaan, saamien uusien Inissionin B-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, Inissionin uusien B-sarjan osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla murto-osiin oikeutettujen osakkeenomistajien nimissä ja hyväksi, ja tällaisesta myynnistä saatavat keskimääräiset myyntituotot, joista on vähennetty välittömät myyntikustannukset, maksetaan kyseisille Enedon osakkeenomistajille suhteessa heidän hallussaan oleviin murto-osiin. Murto-osien maksu suoritetaan euroissa.

Osakevastikkeena liikkeeseen laskettavat uudet, Ruotsin lain nojalla annettavat Inissionin B-sarjan osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden rekisteröinnistä alkaen huomioiden kuitenkin, että liiketoimien tekeminen osakkeilla edellyttää niiden siirtämistä Suomen arvo-osuusjärjestelmästä, jossa ne ovat säilytettävänä, Ruotsin arvo-osuusjärjestelmään. Inissionin B-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on SE0016275069. Osakevastikkeena annetavat osakkeet ovat Ruotsin kruunun määräisiä. Osakevastikkeena annettavat uudet Inissionin B-sarjan osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla muiden Inissionin B-osakkeiden kanssa, eikä niitä siten aiota hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Tarjousaika
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 8.9.2022 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.9.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), ellei Tarjousaikaa jatketa, tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti. Tarjousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa.

Inission voi jatkaa Tarjousaikaa milloin tahansa Tarjousaikana ilmoittamalla Tarjousajan jatkamisesta. Jos Inission jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Inissionin asettamana uutena päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti. Inission ilmoittaa jo jatketun Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan kuluessa. Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen Tarjousajan jatko) on kymmenen (10) viikkoa, ellei sitä jatketa erityisen esteen vuoksi Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden 9/2013 (muutoksineen) mukaisesti.

Mikäli Inission keskeyttää jatketun Tarjousajan, Inission tiedottaa päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytettävän jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Inission keskeyttää jatketun Tarjousajan, jatkettu Tarjousaika päättyy Inissionin tiedotteessa mainittuna aikaisempana päivänä ja ajankohtana.

Korotus- ja hyvitysvelvollisuus
Inission pidättää itsellään oikeuden hankkia osakkeita ennen Tarjousajan alkamista, Tarjousaikana (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) ja/tai Tarjousajan päättymisen jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Jos Inission tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii osakkeita ennen Tarjousajan päättymistä Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Inissionin on AML 11 luvun 25 §:n mukaisesti muutettava Ostotarjoustaan vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Inissionin tulee tällöin viipymättä julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus niille arvopaperien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Jos Inission tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Inissionin tulee AML 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus (hyvitysvelvollisuus). Inissionin tulee tällöin viipymättä julkistaa korvausvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuus ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Inission tai muu AML 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välimiesmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely
Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Enedon osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Osakevastikkeen valitsevalla Enedon osakkeenomistajalla on oltava lisäksi arvo-osuustili. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, kun (i) Ostotarjous on hyväksytty Käteisvastiketta vastaan ja Enedon osakkeita koskevat kaupat toteutetaan (katso kohta “Osakkeiden maksuehdot ja selvitys – Käteisvastike”) tai (ii) Ostotarjous on hyväksytty Osakevastiketta vastaan ja Enedon osakkeet siirretään Inissionin arvo-osuustilille (katso kohta ”Omistusoikeuden siirtyminen – Osakevastike”). Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen Osakevastiketta tai Käteisvastiketta vastaan. Tarjousaikana annettu hyväksyntä on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun saakka.

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n (myös ”Euroclear”) ylläpitämään Enedon osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Evli Oyj:öön (email: [email protected], puh. +358 9 4766 9573 ma-pe 9:00-16:00), mitä kautta tällaiset osakkeenomistajat voivat saada tarvittavat tiedot hyväksymisen antamisesta.

Enedon osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Enedon kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena tilinhoitajalle.

Enedon osakasluetteloon merkityn Enedon osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, tällaisen osakkeenomistajan on ensisijaisesti otettava yhteyttä omaan säilyttäjäpankkiinsa ja toissijaisesti Evli Oyj:öön (email: [email protected], puh. +358 9 4766 9573 ma-pe 9:00-16:00) saadakseen ohjeet siitä, miten hän voi hyväksyä Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa, huomioiden kuitenkin aina tilinhoitajan antamat ohjeet.

Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja jokaisen omistamansa arvo-osuustilillä olevan Osakkeen osalta, ottaen kuitenkin huomioon oikeuden peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyminen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Inissionilla on oikeus hylätä Ostotarjouksen osittainen hyväksyminen koskien osakkeenomistajan omistamia, samalla arvo-osuustilillä olevia Osakkeita.

Osakkeenomistaja, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja joka ei ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei saa myydä tai muutoin luovuttaa Osakkeita, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Enedon osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan tai tämän edustajan merkitsemään arvo-osuustilillään oleviin Enedon osakkeisiin luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen (katso kohta “Osakkeiden maksuehdot ja selvitys”). Lisäksi Ostotarjouksen hyväksynyt Enedon osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan tai tämän edustajan myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan hallussa olevat Enedon osakkeet Inissionille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti sekä suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin. Lisäksi Osakevastikkeen hyväksynyt osakkeenomistaja valtuuttaa merkitsemään omasta puolestaan Osakevastikkeena annettavat uudet Inissionin B-sarjan osakkeet, myymään mahdolliset murto-osat uusista Inissionin B-sarjan osakkeista osakkeenomistajan puolesta ja hyväksi Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti sekä suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin.

Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun asianomainen tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Inission pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Antaessaan hyväksynnän Ostotarjoukseen osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarvittavat henkilötiedot, arvo-osuustilinsä numeron ja hyväksyntää koskevat tiedot niille osapuolille, jotka osallistuvat toimeksiannon toteuttamiseen kaupan toteuttamista ja selvitystä varten.

Peruutusoikeudet
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavassa lainsäädännössä säädetä toisin.

AML 11 luvun 16 §:n mukaan ne Enedon Osakkeiden haltijat, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan kuluessa, jos Tarjousaika on kestänyt yli kymmenen viikkoa ja Ostotarjousta ei ole toteutettu. Hyväksymisen peruuttaminen Ostotarjouksen voimassaoloaikana on myös mahdollista, mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden myynnin toteuttamista.

Jos peruutusoikeus on olemassa, Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle kyseisiä osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä arvopapereista, Osakkeiden haltijan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus.

Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Ostotarjouksen kohteena olevia osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, osalta voidaan Ostotarjous hyväksyä uudelleen milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä noudattaen edellä kohdassa ”Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua hyväksymismenettelyä.

Osakkeenomistajan, joka on peruuttanut hyväksyntänsä, tulee maksaa maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta.

Ostotarjouksen tekninen toteuttaminen
Kun tilinhoitaja on vastaanottanut Ostotarjouksen ehtojen mukaisen hyväksynnän, asianomaiselle arvo-osuustilille merkitään luovutusrajoitus tai myyntivaraus. Kun Ostotarjouksen mukainen kauppa toteutetaan tai se selvitetään, luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan ja Käteisvastike maksetaan osakkeenomistajille.

Hyväksyessään Ostotarjouksen Osakevastiketta vastaan osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajan tai tämän edustajan luovuttamaan tarjotut osakkeet luontoissuorituksena Inissionille uusien Inissionin B-sarjan osakkeiden merkintähinnan maksuksi.

Siltä osin kuin Enedon osakkeenomistajan, joka on hyväksynyt Ostotarjouksen Osakevastiketta vastaan, saamien uusien Inissionin B-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, Inissionin uusien B-sarjan osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tai muutoin murto-osiin oikeutettujen osakkeenomistajien nimissä ja hyväksi, ja tällaisesta myynnistä saatavat keskimääräiset myyntituotot, joista on vähennetty välittömät myyntikustannukset, maksetaan kyseisille Enedon osakkeenomistajille suhteessa heidän hallussaan oleviin murto-osiin.

Ostotarjouksen tuloksen ja hyväksyntöjen ilmoittaminen
Inission ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, mikäli Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan, päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä Tarjousajan tai soveltuvin osin jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymisen jälkeen. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden osakkeiden osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Osakkeiden maksuehdot ja selvitys

Käteisvastike

Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty, kaupat Käteisvastiketta vastaan toteutetaan arviolta neljäntenä (4.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä (“Toteutuspäivä”). Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvät osakkeiden kaupat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Toteutuspäivänä Nasdaq Helsingissä, edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin Osakkeiden toteutuskaupat toteutetaan Nasdaq Helsingin ulkopuolella.

Kaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä (”Selvityspäivä”). Käteisvastike talletetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille tai, niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Jos Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan pankkitili on eri pankkilaitoksessa kuin kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustili, Käteisvastike maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille pankkilaitosten välisten maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että maksu saapuu osakkeenomistajan pankkitilille viimeistään noin kahden (2) pankkipäivän kuluessa Selvityspäivästä.

Osakevastike

Tarjousajan päättymisen jälkeen osakkeenomistajan arvo-osuustilillä olevat Enedon osakkeet vaihdetaan uusiin Inission B-sarjan osakkeisiin arvo-osuusjärjestelmässä Osakevastikkeen vaihtosuhteen mukaisesti.

Uudet Inissionin B-sarjan osakkeet kirjataan Enedon osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta viimeistään viidentenätoista (15.) suomalaisena pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen Tarjousajan jatko), kun uudet Inissionin B-sarjan osakkeet on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin ja arvo-osuusjärjestelmään.

Siltä osin kuin Enedon osakkeenomistajan saamien uusien Inissionin B-sarjan osakkeiden lukumäärä ei ole kokonaisluku, osakkeenomistajalle mahdollisten murto-osien myynnistä kertynyt tuotto maksetaan arviolta kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä (21.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä (jäljempänä ”Tilipäivä”) osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille tai, niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Jos osakkeenomistajan pankkitili on eri pankkilaitoksessa kuin kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustili, mahdollisten murto-osuuksien myynnistä kertynyt tuotto tilitetään osakkeenomistajan pankkitilille pankkilaitosten välisten maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että maksu saapuu osakkeenomistajan pankkitilille viimeistään noin kahden (2) pankkipäivän kuluessa Tilipäivästä.

Omistusoikeuden siirtyminen

Käteisvastike

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Käteisvastiketta vastaan, siirtyy Inissionille Selvityspäivänä Käteisvastikkeen maksua vastaan.

Osakevastike

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Osakevastiketta vastaan, siirtyy Inissionille, kun osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai sen edustaja on valtuutuksen perusteella merkinnyt Osakevastikkeen hyväksyneiden Enedon osakkeenomistajien puolesta Inissionin liikkeeseen laskemat uudet Inissionin B-sarjan osakkeet ja siirtänyt Enedon osakkeet näiden osakkeenomistajien arvo-osuustileiltä Inissionin arvo-osuustilille viimeistään arviolta viidentenätoista (15.) Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu tai jatkettu Tarjousaika on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Inission maksaa osakkeisiin liittyvät mahdollisesti perittävät Suomen varainsiirtoverot.

Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista, kuin myös maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen. Ruotsalaisen osakkeen säilyttämisestä Suomessa veloitetaan tilinhoitajien ja omaisuudenhoitajien palveluhinnastojen mukaisesti ja nämä kustannukset voivat olla korkeampia kuin suomalaisten osakkeiden Suomessa säilyttämiseen liittyvät kustannukset. Kukin Osakevastikkeen valinnut osakkeenomistaja vastaa mahdollisista Osakevastikkeen säilytykseen liittyvistä kuluista.

Inission vastaa muista Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvistä tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Inissionin Ostotarjouksen perusteella ostamien ja Enedon osakkeenomistajien sille myymien osakkeiden myynnistä ja ostosta tai Käteisvastikkeen ja Osakevastikkeen maksamisesta.

Muut asiat

Inission pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakevastikkeen, Käteisvastikkeen ja osakkeenomistajalle mahdollisten murto-osien myynnistä kertyvän tuoton maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen ”force majeure” vuoksi. Inission suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Inission pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML 11 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisesti.

Inission pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja (mukaan lukien Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen) AML 11 luvun 17 §:n mukaisesti, jos kolmas osapuoli julkistaa Osakkeita koskevan kilpailevan julkisen ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdollisena jatkettuna Tarjousaikana.

Inissionilla on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita hyväksytä ostettavaksi suoraan tai välillisesti keneltäkään henkilöltä tai kenenkään puolesta Yhdysvalloissa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa se on sovellettavan lain mukaan kiellettyä, eikä tätä Asiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita saa jakaa, välittää tai siirtää millään tavalla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, postitse, faksilla, sähköpostitse tai puhelimitse, sellaiselle lainkäyttöalueelle tai sellaiselta lainkäyttöalueelta, jossa se on sovellettavan lain mukaan kiellettyä. Erityisesti Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa eikä tätä Asiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule julkaista tai välittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa eikä näihin valtioihin tai millekään muulle lain mukaan kielletylle lainkäyttöalueelle (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta). Ostotarjousta ei ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa tai muulla lain mukaan kielletyllä lainkäyttöalueella tai näistä valtioista.

Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki siihen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.