(Finnish section below)

 

 

Inission AB’s mandatory public tender offer for all shares in Enedo Plc

This section of the website contains announcements, documents and information relating to the tender offer. The tender offer materials are being made available for information purposes only and their availability is subject to the terms and conditions set out below. The documents in this area of the website may not be downloaded, forwarded, transmitted or shared with any other person either in whole or in part where to do so would or may constitute a breach of any applicable laws or regulations.

The tender offer materials are not being made available, directly or indirectly, in or into, or by use of the postal service of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telex, telephone or the internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan or South Africa. The tender offer cannot be accepted, directly or indirectly, by any such use, means or instrumentality or from within United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan or South Africa and any purported acceptance of the tender offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid.

Inission AB (“Inission”) published on 1 August 2022 its mandatory public tender offer regarding all the shares in Enedo Plc (“Enedo”) that are not held by Inission or Enedo itself.

The Finnish Financial Supervisory Authority has approved the Finnish language version of the tender offer document (including exemption document) relating to the tender offer on 7 September 2022. The acceptance period under the Tender Offer will commence on 8 September 2022 at 9:30 a.m. (Finnish time) and expire on 29 September 2022 at 4:00 p.m. (Finnish time) (the “Offer Period”), unless the Offer Period is continued, or extended Offer Period discontinued pursuant to the terms and conditions of the Tender Offer.

For further information about the Tender Offer and terms and conditions of the offer, please see the tender offer document (including exemption document), other documents available under “Materials” and releases.

Materials
Tender offer document including exemption document (in Finnish)
Inission-Enedo -marketing brochure

Enedo annual report 2022
Enedo annual report 2021 (in Finnish)
Inission annual report 2022
Inission annual report 2021 (in Swedish)
Inission annual report 2020 (in Swedish)
Inission annual report 2019 (in Swedish)

Releases

30 May 2023. Trading in the Enedo share has ended

3 October 2022. Final results of Inission AB’s mandatory public tender offer for all shares issued by Enedo Plc

30 September 2022. Preliminary results of Inission AB’s mandatory public tender offer for all shares issued by Enedo Plc

8 September 2022. Inission AB commences its mandatory public tender offer for all shares in Enedo Plc

1 August 2022. Inission AB publishes mandatory public tender offer for all shres in Enedo Plc

1 July 2022. Inission AB’s ownership in Enedo PLc has increased to 80.43 per cent and Inission AB has become obligated to make a mandatory public tender offer for the remaining shares in Enedo Plc

 


 

Inission AB:n pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Enedo Oyj:n osakkeista

Tämä osa verkkosivustoa sisältää ilmoituksia, asiakirjoja ja tietoa ostotarjoukseen liittyen. Ostotarjousmateriaalit on asetettu saataville vain tiedotustarkoitusta varten ja niiden saatavuus on ehdollinen alla kuvatuille ehdoille. Tässä osassa verkkosivustoa sijaitsevia asiakirjoja ei saa ladata, lähettää edelleen, välittää tai jakaa kenenkään muun henkilön kanssa kokonaan tai osittain silloin, kun se voisi rikkoa tai rikkoo soveltuvia lakeja tai sääntelyä.

Ostotarjousta ei erityisesti tehdä suoraan tai välillisesti postipalveluiden kautta tai millään muulla tavalla tai välineellä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperipörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Amerikan Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sanotulla käytöllä, tavalla tai välineellä Amerikan Yhdysvalloista eikä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista tai Etelä-Afrikasta, ja mikä tahansa ostotarjouksen väitetty hyväksyntä, joka johtuu suoraan tai välillisesti näiden rajoitusten rikkomisesta, on mitätön.

Inission AB (“Inission”) julkisti 1.8.2022 pakollisen julkisen ostotarjouksen Enedo Oyj:n (“Enedo”) kaikista osakkeista, jotka eivät ole Inissionin tai Enedon itsensä hallussa (“Ostotarjous”).

Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan sisältäen vapautusasiakirjan 7.9.2022. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 8.9.2022 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 29.9.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa) (“Tarjousaika”), ellei Tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen tarkempien tietojen ja ehtojen osalta pyydetään tutustumaan tarjousasiakirjaan (sisältäen vapautusasiakirjan), muihin “Aineisto” -kohtaan sisältyviin dokumentteihin sekä tiedotteisiin.

Aineisto
Tarjousasiakirja sisältäen vapautusasiakirjan
Inission-Enedo – markkinointiesite

Enedon vuosikertomus 2022
Enedon vuosikertomus 2021
Inissionin osavuosikatsaus Q1 2023
Inissionin vuosikertomus 2022
Inissionin vuosikertomus 2021
Inissionin vuosikertomus 2020
Inissionin vuosikertomus 2019

Tiedotteet

30.5.2023. Kaupankäynti Enedon osakkeella on päättynyt

3.10.2022 Lopullinen tulos koskien Inission AB:n pakollista julkista ostotarjousta kaikista Enedo Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

30.9.2022 Alustava tulos koskien Inission AB:n pakollista julkista ostotarjousta kaikista Enedo Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

8.9.2022 Inission aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedon osakkeista

1.8.2022 Inission AB julkistaa pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Enedo Oyj:n osakkeista

1.7.2022 Inission AB:n omistusosuus Enedo Oyj:ssa on kasvanut 80,43 prosenttiin ja Inission AB:lle on syntynyt velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous lopuista Enedo Oyj:n osakkeista