Allt vi gör utgår från vår mission om de nöjdaste kunderna. Vi är övertygade om att den vision och målsättning vi satt upp leder oss rätt i arbetet med att ge oss de nöjdaste kunderna. Till vår hjälp har vi utvecklat Inspirit, ett verksamhetssystem som bygger på lean och våra värderingar. Syftet med Inspirit är att förenkla och förbättra hur vi jobbar och skapa en företagskultur där alla är engagerade och vill vara med.

Vi har definierat fem principer som vägleder oss i hur vi ska organisera vår verksamhet och våra arbetssätt. Dessa principer utgör kärnan i det vi kallar Inspirit, och vilar på de värderingar som vi har format tillsammans inom Inission. Värderingarna avspeglar Inissions kultur och det vi gemensamt ställer upp på och agerar utifrån.

För att lyckas med detta behöver vi fullt ut ta till vara på den kompetens, erfarenhet och drivkraft som finns hos våra medarbetare. Varje individ inom Inission är en nyckelspelare i vår utvecklingsresa och den omställning som krävs för en flödesorienterad verksamhet.

Inom Inspirit har vi också skapat en beskrivning i form av en bok och visualiseringsmaterial som t.ex. posters och brädspel. Materialet definierar vad Inspirit är och hur vi vill att verksamheten ska fungera.


För mer information om Inspirit kontakta:

Stefan Larsson,
Head of Production Development, Inission AB
[email protected]
+46 73 582 23 32