Inission noteras på NASDAQ First North i juni 2015. På dessa sidor vill vi ge tydlig och aktuell finansiell information om bolaget.

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag. Med ett mindre omfattande regelverk än det på den reglerade huvudmarknaden, ger First North marknaden bolagen mer utrymme att fokusera på sin verksamhet och dess utveckling, samtidigt som man tar tillvara på alla goda aspekter av att vara ett listat bolag. Till skillnad mot den reglerade marknaden så har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Advisor) som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. Många välkända bolag har börjat sin resa på First North. Här har de skapat tillväxt och erfarenhet som har gynnat bolaget, detta har också inneburit att många bolag efter en tid fullföljer en notering på Nasdaqs reglerade huvudmarknad.

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den informationen du söker.

Kontaktpersoner:

fredrik_berghel
Fredrik Berghel
VD
mobil +46 732 02 22 10
[email protected]

Olle-Hultberg
Olle Hulteberg
Marknadschef
tel +46 707 20 24 44
[email protected]

Certified adviser:
Nordic Certified Adviser AB
Stureplan 15
SE-111 45 Stockholm
Sweden
+46 707 94 90 73
[email protected]