Tillverkning

Vi anpassar produktionen till din unika produkt och väljer rätt Inission-fabrik för effektiv volymproduktion, hög kvalitet och leveransprecision genom hela logistikkedjan. Vår industrialiseringsprocess kommer att säkerställa låg kapitalbindning, optimal totalkostnad och ett säkert partnerskap, vilket gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

För oss på Inission är det viktigt att du som kund känner dig trygg. Vi håller koll på detaljer och arbetar ständigt med att förbättra våra processer. Därför använder vi standardiserade metoder och ett välutvecklat spårbarhetssystem för att systematiskt upptäcka, isolera och bearbeta eventuella felkällor.

Elektronik

Mekanik

Box build