Styrelse

 


Olle Hulteberg – Styrelseordförande

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Styrelseordförande, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1962.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.

 


Hans Linnarson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Född 1952.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, ELLWEE AB,
HP Tronic AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 012 B-aktier.

 


Margareta Alestig Johnson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Örebro Universitet. Född 1961.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erik Thun AB. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot i Brännehylte Lagersystem AB, Svenska Fribrevsbolaget AB och Tjörns Sparbank.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 1 326 B-aktier.

 


Mia Bökmark – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2022. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilingenjör vid KTH samt MBA vid Göteborgs Handelshögskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Vice President för R&D and Product Management på Seco Tools AB, del av Sandvik AB. Board advisary för Hellbergs Dörrar i Mellerud AB. Ordförande i Gunnars Båtturer och Charter AB.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 500 B-aktier.

 


Henrik Molenius – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2023. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom från Högskolan i Karlstad samt har en Global Executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1965.
Övriga uppdrag: Henrik driver två egna bolag och är styrelseledamot i bl.a. J-O Johansson i Varberg AB, Ljungträ AB, Boda Såg i Dalarna AB, Ankarsrum Electric Motors AB, Booforsen Fastighets AB, Kontorsbolaget i Karlskoga AB, Strivo AB samt Sparbanksstiftelsen Sörmland.

 

 


Koncernledning

 


Fredrik Berghel

VD (sedan 2021)
Född 1967. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 863 012 varav 540 012 är A-aktier.

 


Håkan Rååd

Vice VD (sedan 2020) & Head of Supply Chain Management (sedan 2022)
Född 1967. Civilingenjör Maskinteknisk linje vid Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): VD och styrelseordförande i Go Infinite, logistik- och verksamhetsutveckling AB.
Aktuellt innehav av aktier i inission: 28 954 B-aktier.

 


John Granlund

CFO (sedan 2023).
Född 1969. Civilekonom med Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.

Nuvarande innehav av aktier i Inission: 7 000 B-aktier.

 


Fredric Grahn

Marknadschef (sedan 2023)
Född 1986. Tekniskt gymnasium. Har bred kompetens inom marknad och försäljning och kommer senast från rollen som Sales manager för Inission AB.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 830 B-aktier.

 


Stefan Larsson

Head of Production Development (sedan 2022)
Född 1982. Kvalificerad yrkesutbildning samt Högskolan i Gävle. Lång erfarenhet av Lean, produktionsutveckling och kvalitet från flertal olika företag och branscher samt drivit eget konsultbolag inom Lean. Kommer senast från rollen som Kvalitetsansvarig inom affärsområdet Ground Combat på Saab Dynamics.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 2 242 B-aktier.

 

 


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2023-05-04 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2024 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.

 


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf