Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

2023 - 16 januari - Extra bolagsstämma
Visa
Stäng