En bra arbetsmiljö med engagerade och positiva medarbetare är en förutsättning för varje framgångsrik verksamhet. På Inission arbetar vi kontinuerligt för att våra medarbetare ska känna sig trygga, omhändertagna och inkluderade. Om du är intresserad av Inission, kontakta verkställande direktören på den fabrik du är intresserad av och berätta vad du kan bidra med.

Produktionstekniker Malin Grevillius

– Som produktionstekniker på Inission har vi många olika arbetsuppgifter. Vissa ansvarsområden är, testa och felsöka kretskort i samarbete med kunder, arbeta med celler för att optimera arbetsflöden, programmera och underhålla maskiner. Att vara produktionsingenjör är ett roligt och omväxlande arbete och det finns alltid möjligheter att lära sig mer.

Produktionsutvecklare Stefan Larsson

– Jag blev intresserad av Inission eftersom det är ett av få företag i regionen som satsar på LEAN. För er som inte vet är LEAN en affärsstrategi med syfte att maximera kundnyttan och samtidigt minimera onödigt arbete, något som både våra kunder och vi på Inission har nytta av.

Som produktionsutvecklare är det min uppgift att implementera nya effektivare arbetssätt på alla Inissions fabriker. Men inte utan hjälp från mina kollegor. LEAN är lagarbete och för att få till verklig förändring krävs att alla vill vara med och utvecklas.

Key Account Manager Åsa Persson

– I min roll som Key Account Manager har jag det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god långsiktig relation med våra nyckelkunder. Man kan säga att jag ansvarar för hur kunden upplever Inission. Jag har ett nära samarbete med alla avdelningar för att kunna presentera de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Jag gillar Inission för att det är en tydlig organisation. Varje morgon träffas vi och diskuterar leveranser, problem och lösningar. När alla är med skapar det en känsla av att vi är ett team som jobbar tillsammans mot ett mål, vilket jag tror är en av de viktigaste sakerna för att en verksamhet ska fungera väl.

Affärsutvecklingschef Per Jennel

– Som affärsutvecklingschef på Inission är målet att skapa värde för kunden och därmed öka försäljningen. Att skapa värde innebär att förbättra, förenkla eller förfina en rutin, process, produkt eller tjänst kopplad till verksamheten. För att detta ska vara möjligt krävs goda relationer och förståelse för kundens behov.

Det finns en fantastisk mångfald inom företagen i svensk industri och startupkulturen i Sverige är stark. Det är ett privilegium att få lära känna dem, arbeta med dem, tillverka deras produkter och hjälpa dem att växa.

Elektronikutvecklare Johan Frisk

– Jag jobbar i ett team på utvecklingsenheten Innovate där vi alla har det gemensamt att vi älskar att utveckla och designa elektronik. Teamet arbetar med hårdvara, mjukvara och inbyggda system. För att bli utvecklingsingenjör studerade jag elektronik, robotik och mekatronik.

Noggrannhet, samarbetsvilja och kreativitet är värdefulla egenskaper att ha när du ställs inför utmaningar som utvecklingsingenjör. Det bästa med Inission är alla spännande referensprojekt och egentillverkningen som ger snabbare och enklare återkoppling om prototypernas framställbarhet.

Ekonomi & HR-chef Anna-Karin Nordström Olsson

– Som ekonomi och personalchef har jag en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av företaget. Jag ingår i ledningsgruppen och leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar samt styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Jag ansvarar även för frågor som rör personal, löner, kompetensutveckling och rekrytering.

Det jag gillar mest med mitt jobb är mötet med människor och skapandet av samarbeten som förbättrar verksamheten både på ett mänskligt sätt och lönsamhetsmässigt. På Inission ger ingen upp och alla vill framåt.