Från utveckling till produktion

Oavsett om du är i idéstadiet eller redan har ett färdigt koncept kan Inission förbättra och förverkliga dina visioner. Från utveckling till verifierade produkter och systemlösningar tillverkar vi marknadens bästa och mest kostnadseffektiva produkter.

Vårt erbjudande

Inission erbjuder krävande industrikunder i Norra Europa skräddarsydd utveckling, elektroniska tillverkningstjänster och komplett boxbuild som garanterar bästa hållbara affärsvärde och totalekonomi.

Löfte

Med vår kunskap, engagemang och passion för att förverkliga visioner maximerar vi produktens värde och totalekonomi över tid.

Livscykeln enligt Inission

Att utveckla avancerad elektronik och mekanik ska vara enkelt. Istället för flera leverantörer räcker det med en. Inission är en totalleverantör och vår passion är att förverkliga visioner. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel och avlastar din organisation – från idé till färdig produkt, volymtillverkning och eftermarknad.

Se Inission som din förlängda arm, en strategisk partner som fungerar som din egen utvecklings- och tillverkningsavdelning. Vårt jobb är att utveckla, testa och industrialisera din produkt. Vi tar hand om logistik, lager och produktrevisioner under hela dess livstid. Detta säkerställer en utökad och hållbar livscykel, vilket gör att vårt samarbete kan förbereda för nästa produktgeneration.

 

 

Utveckling

Genom att involvera vår kunskap och erfarenhet tidigt, gärna på idéstadiet, kan vi säkerställa din produkts funktion och minska tillverkningskostnaderna med upp till 30 %.

Prototyper

Vi älskar prototyper och förstår hur viktigt snabba leveranser är för att prototyperna ska kunna verifieras enligt plan. Därför har vi hög tillgänglighet i våra dedikerade prototyplinor.

Industrialisering

Tillsammans tittar vi på produktens kostnadsdrivare och säkerställer materialval, materialtillgänglighet, försörjningskedja, produktionseffektivitet och optimal avkastning på kapital under produktens livscykel.

Tillverkning

Vi skräddarsyr produktionen efter din unika produkt och väljer rätt Inission-fabrik för dina behov. Detta säkerställer effektiv volymproduktion, hög kvalitet och leveransprecision genom hela logistikkedjan. Vi tar fullt ansvar så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Produktunderhåll

Genom att ta kontroll över LTB-komponenter och förlänga produkternas livslängd, maximerar vi avkastningen på investeringen. När det är dags föreslår vi proaktivt en ny generation för att ersätta den befintliga produkten.

Nära dig

Våra fabrikers geografiska spridning är en viktig del av Inissions strategi – att vara nära våra kunder. Närheten gör att vi kan arbeta tätt tillsammans som partners samtidigt som hela vår grupps styrkor och förmågor står till ditt förfogande. Att arbeta tätt tillsammans som partners skapar bättre kommunikation, ökad flexibilitet, kortare transporter och i slutändan en oslagbar leveransprecision.

Utmanande kunder

Många av Norra Europas ledande industriföretag finns i vår kundportfölj, men också många mindre och innovativa företag som ser Inission som en möjliggörare. De är krävande kunder som utmanar vår kunskap och vår erfarenhet för varje nytt uppdrag.

Våra unika samarbeten påverkar människors liv dygnet runt, året runt. Våra gemensamma insatser bidrar till verksamhet inom en lång rad branscher, på land och till sjöss, nere i gruvor och hela vägen ut i rymden.

Hållbarhet

En förutsättning för nöjda kunder är att vi visar och erbjuder utmärkt prestanda, men också att våra kunder har förtroende för oss. Därför är Inissions hållbarhetsarbete en integrerad del av vår verksamhet och vi samarbetar med kunder och leverantörer för att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Vi tycker helt enkelt att det är viktigt. För dig. För världen. För evigt.

Kontakt

"Om du vill lära känna oss ännu bättre, eller om du har ett projekt eller en idé som du vill diskutera – tveka inte, ring mig idag."
"Ring mig idag om du vill diskutera din utveckling, prototyper eller tillverkningsbehov."
Per Jennel
Business Development Manager