Bolagsstyrning


Styrelse


Olle Hulteberg – Styrelseordförande
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Styrelseordförande, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1962.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.


Fredrik Berghel – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. VD och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Enedo Oyj, VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 863 012 varav 540 012 är A-aktier.


Hans Linnarson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Född 1952.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, ELLWEE AB,
HP Tronic AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 012 B-aktier.


Karin Skoglund – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Karlstads Universitet. Född 1959.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom AB, Styrelseledamot i StyrelseAkademien Värmland.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 600 B-aktier.


Margareta Alestig Johnson – Styrelseledamot
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Örebro Universitet. Född 1961.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erik Thun AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot i Brännehylte Lagersystem AB och Tjörns Sparbank.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 1 326 B-aktier.


Mia Bökmark – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2022. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilingenjör vid KTH samt MBA vid Göteborgs Handelshögskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Board advisary för Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Aktuellt innehav av aktier Inission: 500 B-aktier.

 


Koncernledning

 


Fredrik Berghel
VD (sedan 2021)
Född 1967. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 863 012 varav 540 012 är A-aktier.


Håkan Rååd
Vice VD (sedan 2020) & Head of Supply Chain Management (sedan 2022)
Född 1967. Civilingenjör Maskinteknisk linje vid Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Go Infinite, logistik- och verksamhetsutveckling AB. Aktuellt innehav av aktier i inission: 5 300 B-aktier.


Olle Hulteberg
Marknadschef
Född 1962. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av
IFF Konsult AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.


Fredric Grahn
Säljchef (sedan 2021)
Född 1986. Tekniskt gymnasium. Har bred kompetens inom marknad
och försäljning och kommer senast från rollen som Sales manager på Inission Stockholm. Övriga uppdrag: Inga. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 830 B-aktier.


Mikael Flodell
Ekonomi & HR-chef (sedan 2021)
Född 1966. Civilekonomexamen från Karlstad Universitet, inriktning analytisk problem lösning, och en Master of Business Administration (MBA) examen från Heriott-Watt University, Edinburgh, med inriktning strategisk planering och implementering. Övriga uppdrag: VD och ägare till Flodell Management & Consulting AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 13 206 B-aktier.


Marcus Karlsson
Affärsutvecklare (sedan 2020)
Född 1994. Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Karlstads Universitet.
Övriga uppdrag: Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 300 B-aktier

 


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2021-05-06 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2022 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf