Stäng

Styrelse


Olle Hulteberg – Styrelseordförande
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Styrelseordförande, marknadschef och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1962.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av IFF Konsult AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.


Fredrik Berghel – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2008. Ej oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. VD och operativ ledning för Inission. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Enedo Oyj, VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 863 012 varav 540 012 är A-aktier.


Hans Linnarson – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Elektroingenjör och fil kand. Hans har haft ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år. Han har bl.a. varit VD och Koncernchef för Husqvarna AB. Född 1952.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, ELLWEE AB,
HP Tronic AB och NP Nilsson AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Nordiska Plast AB och Eolusvind AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 012 B-aktier.


Karin Skoglund – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Karlstads Universitet. Född 1959.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Boo Egendom AB, Styrelseledamot i StyrelseAkademien Värmland.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 600 B-aktier.


Margareta Alestig Johnson – Styrelseledamot
Har ingått i Inissions styrelse sedan 2021. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilekonom vid Örebro Universitet. Född 1961.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Erik Thun AB. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Wallenius Wilhelmsen ASA, styrelseledamot i Brännehylte Lagersystem AB och Tjörns Sparbank.
Aktuellt innehav av aktier Inission: 1 326 B-aktier.


Mia Bökmark – Styrelseledamot

Har ingått i Inissions styrelse 2022. Oberoende i förhållande till bolagets senior management och större aktieägare. Civilingenjör vid KTH samt MBA vid Göteborgs Handelshögskola. Född 1967.
Övriga uppdrag: Board advisary för Hellbergs Dörrar i Mellerud AB
Aktuellt innehav av aktier Inission: 500 B-aktier.

 


Koncernledning

 


Fredrik Berghel
VD (sedan 2021)
Född 1967. Civilingenjörsexamen i Maskin, Chalmers Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i FBM Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 4 863 012 varav 540 012 är A-aktier.


Håkan Rååd
Vice VD (sedan 2020) & Head of Supply Chain Management (sedan 2022)
Född 1967. Civilingenjör Maskinteknisk linje vid Linköpings Tekniska Högskola.
Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Go Infinite, logistik- och verksamhetsutveckling AB. Aktuellt innehav av aktier i inission: 5 300 B-aktier.


Olle Hulteberg
Marknadschef (sedan 2008)
Född 1962. Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje vid Chalmers Tekniska Högskola. Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ägare av
IFF Konsult AB. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 5 282 988 varav 960 000 är A-aktier.


Fredric Grahn
Säljchef (sedan 2021)
Född 1986. Tekniskt gymnasium. Har bred kompetens inom marknad
och försäljning och kommer senast från rollen som Sales manager på Inission Stockholm. Övriga uppdrag: Inga. Aktuellt innehav av aktier i Inission: 1 830 B-aktier.


Mikael Flodell
Ekonomi & HR-chef (sedan 2021)
Född 1966. Civilekonomexamen från Karlstad Universitet, inriktning analytisk problem lösning, och en Master of Business Administration (MBA) examen från Heriott-Watt University, Edinburgh, med inriktning strategisk planering och implementering.
Övriga uppdrag: VD och ägare till Flodell Management & Consulting AB.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 13 206 B-aktier.


Stefan Larsson
Head of Production Development (sedan 2022)
Född 1982. Kvalificerad yrkesutbildning samt Högskolan i Gävle. Lång erfarenhet av Lean, produktionsutveckling och kvalitet från flertal olika företag och branscher samt drivit eget konsultbolag inom Lean. Kommer senast från rollen som Kvalitetsansvarig inom affärsområdet Ground Combat på Saab Dynamics.
Övriga uppdrag (styrelseuppdrag): Inga.
Aktuellt innehav av aktier i Inission: 300 B-aktier.

 


Revisorer

På ordinarie bolagsstämma den 2022-05-05 valdes revisionsbolaget PwC till Bolagets revisor för tiden intill utgången av 2023 års årsstämma, med Auktoriserade revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor i moderbolaget. Martin Johansson är född 1967 och har kontorsadress Torsgatan 21, Stockholm. Som revisor i de svenska dotterbolagen i koncernen är revisionsbolaget PwC valda med Auktoriserade revisor Henrik Lindh som huvudansvarig revisor. Henrik Lindh är född 1975 och har kontorsadress Hamntorget 1, Karlstad.


Bolagsordning

Bolagsordning_bild

Visa/Ladda ned bolagsordning.pdf