Finansiella rapporter


 

Kommande rapporter

• Delårsrapport Q2 – 19 augusti 2022
• Delårsrapport Q3 – 10 november 2022

Externa analyser av Inission AB

Nordea – Commissioned Research

Nordea analyserar Inission i samband med kvartalsrapporter eller vid andra betydande händelser. För innehållet i analytikerrapporterna svarar uteslutande den analytiker som upprättat rapporten. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling. Inission bär inte ansvar för rapporternas riktighet eller fullständighet, samt har inte godkänt rapporterna. Rapporterna är upprättade av Nordea – Victor Hansen ([email protected]) och/eller Carl Ragnerstam ([email protected]).

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för 2021.pdf
Bokslutskommuniké för 2020.pdf
Bokslutskommuniké för 2019.pdf
Bokslutskommuniké för 2018.pdf
Bokslutskommuniké för 2017.pdf
Bokslutskommuniké för 2016.pdf
Bokslutskommunike för 2015.pdf

Delårsrapporter

Inission AB Delårsrapport januari-mars 2022.pdf
Inission AB Delårsrapport juli-september 2021.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2021.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2021.pdf

Inission AB Delårsrapport juli-september 2020.pdf
Inission AB_Delårsrapport april-juni 2020.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2020.pdf

Inission AB_Delårsrapport juli-september 2019.pdf
Inission AB_Delårsrapport april-juni 2019.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2019.pdf

InissionAB Delårsrapport juli-september 2018.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2018.pdf
Inission AB Delårsrapport januari-mars 2018.pdf

Inission AB Delårsrapport juli-september 2017.pdf
Inission AB Delårsrapport april-juni 2017.pdf
Inission AB Delårsrapport jan-mars 2017.pdf

Inission AB Delårsrapport jun-sept 2016.pdf
Inission AB Delårsrapport apr-jun 2016.pdf
Inission AB Delårsrapport jan-mars 2016.pdf

Inission AB Delårsrapport jan-sept 2015.pdf
InissionAB Delårsrapport jan-juni 2015.pdf

Årsredovisningar

Inission AB Årsredovisning 2021.pdf
Inission AB Årsredovisning 2020.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2019.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2018.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2017.pdf
Inission AB Årsredovisning 2016.pdf
Inission AB_Årsredovisning 2015.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2014.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2013.pdf
Inssion AB Årsredovisning 2012.pdf