Vi menar att kvalitet inte bara handlar om väl fungerande, hållbara produkter med lång livslängd. Det är också en fråga om leveransprecision, optimerad ekonomi och goda kundrelationer. Som en del av vår ISO-certifiering, mäter vi kontinuerligt kundnöjdheten – för det är du som kund som avgör om vi uppnår den kvalitet vi eftersträvar.

Det är kunden som avgör om vi uppnår den kvalitet vi eftersträvar och om vi infriar deras förväntningar. Som en del i vårt ISO-system, gör vi kontinuerligt mätningar av kundnöjdheten – och vi har anledning att vara stolta över resultatet.

Utmaningar gör oss ännu bättre

Vi har haft kvalitet som ett dagligt uppdrag i över 35 år. Våra kunder är krävande uppdragsgivare inom en rad branscher och utmanar vårt kunnande och vår erfarenhet för varje nytt uppdrag. Vi har idag en välslipad logistik- och tillverkningsprocess, modellerad efter Lean-konceptet, som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett heltäckande register av tjänster inom industriell elektronik och mekanik. Läs mer om vårt verksamhetssystem här.

Hållbarhet som en integrerad del av vår affärsverksamhet

Inission har alltid haft höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och står väl rustat för att ytterligare sätta fokus på dessa frågor. I vår roll som kontraktstillverkare samverkar vi både med våra kunder och leverantörer för att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Vi tar ansvar genom att inkludera alla tre perspektiv; miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Inission har beviljats medlemskap i FN Global Compact. I och med detta stödjer och arbetar vi med FN Global Compact och de tio principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt Agenda 2030.

Inission arbetar med fyra hållbarhetsmål som är centrala för verksamheten:

– Kundnöjdhet
– Medarbetarengagemang
– Frisknärvaro
– Miljö

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning.

En bra arbetsplats ger bra prestanda

För att leverera med Inissions leveransprecision krävs mer än standarder och certifikat. Det krävs kompetens, arbetsglädje och omtanke om kunden. Våra medarbetare har specialistkunskaper och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Det är en del av vår yrkesstolthet.

 

Certifikat, policy och riktlinjer för Inissions kvalité och hållbarhetsarbete