Från vänster, Mikael Grafström Sustainability Advisor South Pole, Stefan Larsson ansvarig för produktionsutveckling Inission och Marie Gustafsson Principal Consultant South Pole.

För att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete ytterligare och ta ett större kliv mot våra klimatmål ingår nu Inission ett samarbete med South Pole.

– South Pole kommer att utbilda och guida oss i att utveckla och etablera arbetssätt och processer för att möta det nya CSRD-direktivet om företags hållbarhetsredovisning. Utifrån det nya direktivet kommer de att genomföra kvalitetssäkrade och kompletta GHG beräkningar inom scope 1, 2 och 3. Vi kommer även ta ansvar för våra oundvikliga utsläpp genom att stödja certifierade klimatprojekt utvecklade av South Pole, vilket i sin tur även bidrar till våra prioriterade globala hållbarhetsmål, säger Stefan Larsson ansvarig för produktionsutveckling på Inission.

South Pole jobbar för en framtid där klimatförändringar inte längre utgör ett hot mot livet på jorden. South Poles syfte är att skynda på övergången till ett klimatsmart samhälle genom att erbjuda en bred portfölj av tjänster och lösningar under hela klimatresan. Från beräkningar, målsättningar och reduktionsåtgärder till klimatfinansiering och kommunikation.
Den globala beräkningsstandarden GHG används för att skapa rätt förutsättningar för organisationers rapportering av både direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Syftet med att dela in utsläppen i scope är att förtydliga från vilken del av värdekedjan utsläppen kommer ifrån och vilka åtgärder som behövs för att minska dem.

För mer information:
Stefan Larsson, ansvarig för produktionsutveckling Inission AB
[email protected]
0735 82 23 32

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2023 kl. 08:30 CET.