Inission innovation award är tävlingen med syftet att uppmuntra entreprenörer att realisera sina teknikrelaterade innovationer. Nu går sjätte upplagan av tävlingen in i sin slutfas och juryn har utsett de tre bästa bidragen som kommer att tävla om 1,25 miljoner kr. Prevas bidrar med utvecklingstjänster till ett värde upp till 250 000 kr och Inission bidrar med tillverkningstjänster till ett värde upp till 1 miljon kr.

Bidragen har värderats på bl.a. uppfinningshöjd, genomförbarhet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Prevas, Almi Företagspartner, Nordea och NyTeknik.

Finalen avgörs på Kista-mässan den 25 april, på Stora scenen, mitt under pågående S.E.E.-mässa där juryn utser vinnaren i ett Draknästet-liknande koncept. Under ceremonin kommer finalisterna och vinnaren att presentera sina innovationer inför allmänheten och press.

Årets tre bästa innovatörer är:

Viscando AB
Göteborgsbaserade Viscando Traffic Systems AB grundades 2014 och leds idag av Amritpal Singh som är VD och en av grundarna. I Inission innovation award deltar företaget med innovationen ”Smartare trafikstyrning med 3D och AI”.

Varför är trafikljuset rött för dig, trots att det är tomt på trafik i korsningen? Det beror ofta på felaktigheter i trafiksensorer eller att t.ex. en fotgängare tryckt för grönt i ett tidigare skede men passat på att korsa vägen då inga bilar närmat sig. Konsekvensen av bristerna är väntetider, onödiga avgaser och irritationsmoment. För framtidens smarta städer har Viscando lösningen – en intelligent och i princip underhållsfri sensorteknologi som detekterar inte bara fordon utan också fotgängare och cyklister. Viscandos teknologi lär sig trafikens egenheter i varje korsning och anpassar automatiskt styrningen därefter. Viscandos Smartare trafikstyrning med 3D och AI leder till effektivare transporter och därmed till mer hållbara städer.

TADA Medical
Stockholmsbaserade TADA Medical AB grundades 2016 och leds idag av VD Katarina Hedbeck. I Innission innovation award deltar företaget med innovationen ”SCUBA”.

Sår och blåsor i mun och svalg som en biverkan av cellgiftsbehandling kallas mukosit och anses som en av de mest smärtsamma biverkningarna av cellgift. Tillsammans med läkare och forskare utvecklar TADA Medical innovationen SCUBA – en produkt som ska förhindra uppkomsten av svår mukosit. SCUBA är ett litet och lättanvänt instrument som successivt kyler ner munnen under pågående cellgiftsbehandling. Detta för att minska upptaget av cellgift i munslemhinnan och på så vis motverka mukosit. SCUBA är en kostnadseffektiv behandling som kommer att minska sjukvårdens kostnader men framför allt patienters lidande.

UniqueSec AB
Göteborgsbaserade UniqueSec AB grundades 2013 och leds idag av Kasra Haghighi som är grundare och VD. I Innission innovation award deltar företaget med innovationen ”ASGARD1”.

Radarsensorer är ett av de viktigaste elementen inom bilindustrin gällande lättare körning och ökad säkerhet. Tekniken används vid automatisk körning (AD) och avancerade system för förarstöd (ADAS). Men radarsystem är känsliga för fel och därför är tidiga och korrekta tester nödvändiga för att garantera säkerheten. Idag är den vanligaste metoden testkörning men det är tidskrävande och saknar noggrannhet och repeterbarhet. UniqueSec har med ASGARD1 skapat en verifieringsmetod för radarsystem. I ett laboratorium genererar ASGARD1 valfria testscenarion tack vare radarreflektioner skapade genom att emulera elektromagnetiska utsläpp. Tester av radarsystem blir med ASGARD1 snabbare, noggrannare och lättare att repetera.

Relaterat:
Läs om 2017 års final
Läs om 2016 års final
Läs om 2014 års final

För mer information angående tävlingen kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef, Inission
0707-202 444,
[email protected]

Maria Månsson, Director, innovation and research, Prevas
08-644 3607
[email protected],

Om Inission
En del skulle säga att Inission är kontraktstillverkare inom elektronik. Själva tycker vi att vi är så mycket mer. Vi är en totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter av högsta kvalitet. Vi utvecklar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.

www.inission.com