Juryn har nu utsett årets tre finalister som kommer att tävla om 1 miljon kronor på The Evertiq Convention i Lund torsdagen den 25 september. Juryn har värderat bidragen genom att titta på bl.a. uppfinningshöjd, unikitet, marknadspotential och nyhetsvärde. Juryn består av Inissions ägare och representanter från Almi Företagspartner och SEB. Årets finalister är:

Melaud AB
Sammy Pergament är majoritetsägare och VD på Stockholmsföretaget Melaud AB. Företaget bildades 2013 tillsammans med Amir Adlouni. Idag är det endast Sammy som arbetar operativt och på heltid med verksamheten, men Amir finns kvar som minoritetsägare. Melaud AB tävlar i Inission Innovation Award med innovationen Melaud.

Marknaden för hörlurar har under de senaste åren vuxit explosionsartat och samtidigt börjar kunderna att ställa allt högre krav på produkterna. Framöver kommer det inte att räcka att erbjuda ett par snyggt designade hörlurar med god ljudkvalité. Det är här som företagets innovation Melaud kommer in i bilden. Melaud är ett par smarta hörlurar med flertalet olika applikationsområden. I sin första utformning kommer Melaud att lösa ett problem som merparten av hörlurskonsumenterna någon gång har upplevt, men som fram till Melauds lansering har saknat en lösning.

Perific Technologies AB
Kurt Högnelid är VD på Perific Technologies AB som han äger ihop med vice VD Tomas Öquist. Tillsammans med Olle Magnusson, försäljningschef och affärsutvecklaren på Perific Technologies AB, deltar de i Innision Innovation Award med innovationen MonIT.

MonIT är en ny realtidsuppkopplad produkt som gör det möjligt för båtägare att övervaka, kontrollera och styra olika system i en båt som ligger vid bryggan, ute på sjön eller är upptagen på land via en app i sin smartphone. T.ex kan man se spänningen på batterierna, hur mycket vatten det finns i kölsvinet och vilken position båten har. Dessutom lagras all data för framtida användning. MonIT använder sig av Internet of things-tekniken och är en vidareutveckling av företagets redan lanserade produkt Smart Temp.


LARA Diagnostics

Göteborgsbaserade Lara Diagnostics har sedan januari 2013 drivits av de två ägarna och grundarna Louise Warme och Rui Chen. Tillsammans med Affärsutvecklaren Caroline Blomqvist deltar de i Inission Innovation Award med innovationen ViThess.

ViThess är ett handhållet, lättanvänt och kostnadseffektivt instrument för högkvalitativ diagnosticering av skador på delar av nervsystemet som inte är hjärna eller ryggmärg, dvs. perifera nervskador. Perifera nervskador drabbar stora patientgrupper inom flera olika områden så som t.ex. diabetes, cancer och neurologi. I dagsläget kan dessa högkvalitativa undersökningar endast utföras på specialistklinik. Med ViThess blir diagnostiken mer tillgänglig och patienterna kan få vård i ett tidigare skede vilket minskar risken för efterföljande komplikationer. Detta ger i slutändan förenklad, mer kostnadseffektiv vård, samhällsbesparingar, men framförallt en möjlighet för patienter att öka sin livskvalitet.

-I år kör vi tävlingen för 3:e året och det märks på intresset. 2014 har vi fått en stor mängd med mycket potenta bidrag. Juryn har haft ett omfattande men mycket roligt arbete att välja ut tre finalister och vi ser verkligen fram mot finalen då våra tre finalister personligen får möjlighet att lyfta fram sitt bidrag. Må bästa bidrag vinna, avslutar Olle Hulteberg, VD Inission AB