Värderingarna ligger till grund för Inspirit och avspeglar Inissions kultur och det vi gemensamt ställer upp på och agerar utifrån. De vägleder oss också till de rätta och hållbara besluten. Värderingar byggs över lång tid och kommer inifrån företaget, från medarbetarna själva, och har mejslats ut på utbildningar och i workshopar. Värderingar ska komma naturligt och genomsyra allt det Inission gör och verkar för.

Flexibilitet
Alla våra kunder är unika och skall behandlas unikt. Det ställer höga krav på vår anpassningsförmåga. Alla problem har en lösning. Vi säger aldrig nej. Vi föreslår alltid ett alternativ. Genom att vara öppna, nyfikna och lösningsorienterade så kommer vi tillsammans på en bättre lösning.

Precision
Vi vill leverera i tid, kvittera och följa upp information, ha förståelse för varandra, tydligt förklara varför saker är viktiga, vara uppmärksamma på detaljerna, ta eget ansvar, inte ge upp.

Förtroende
Vi säger som det är, lovar inte mer än vi kan hålla, baserar beslut på fakta, är kritiska när vi förmedlar information, är propra och uppträder med självförtroende, håller tider och är förberedda, medger våra fel.

Attityd
Vi vill uppmärksamma varandra, prata med varandra och inte om, inte skylla på andra, lyssna på varandras synpunkter, se till att hålla rent och snyggt runt omkring oss, vara delaktiga i förbättringsarbete genom att rapportera avvikelser och arbeta med systematisk problemlösning.