Inissions styrelse. Från vänster Lars Atterfors, Fredrik Berghel, Karin Skoglund, Hans Linnarsson, Olle Hulteberg och Mattias Hultheimer.

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Inission AB (publ), 556747-1890, tisdagen den 8 maj 2018 klockan 18.00 i Värmlands Museum Sandgrundsudden, Karlstad. Registreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16.45. Klockan 17.00 ges möjlighet att ta del av guidad visning av utställningen Värmland i konsten på Värmlands Museum som följs av lättare utspisning.

Klockan 18.00 före stämmans formella öppnande kommer VD att föredra Delårsrapport kvartal ett 2018 och presentera Årsredovisningen 2017. Med omtanke om aktieägare som inte har möjlighet att delta på plats kommer denna presentation att även sändas som Audiocast via webben: www.financialhearings.com/event/11279

Den formella stämman tar vid efter presentationen.
Styrelsen är också på plats och du får därför alla möjligheter att diskutera Inission med hela styrelsen.

Varmt välkomna önskar Inissions styrelse.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns att tillgå här nedanför. De finns dessutom senast måndagen den 10 april 2018 på bolagets webbplats, inission.com/investor-relations/arsstammor/.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 356 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
www.inission.com