Inission AB (publ) bokslutskommuniké för januari – december 2022 publiceras onsdagen den 1 mars 2023, kl. 07:00 CET. Under samma dag kl. 08:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intressenter välkomna att delta i en livesänd presentation av Bokslutskommunikén.

Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvarar frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier. Presentationen hålls på engelska.

Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Eventet livesänds via denna länk.

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
[email protected]

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]


Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 08:00 CET.