Inission AB (publ) släppte idag den 24 februari sin Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten i sin helhet: Inission AB Bokslutskommunike 2021.pdf

Q4 (1 oktober – 31 december 2021) i sammandrag:

 • Nettoomsättningen uppgick till 287 MSEK (279)
 • EBITA*1) resultatet uppgick till 13,8 MSEK*2) (13,4)
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 11,7 MSEK*2) (10,6)
 • Soliditet 39% (52%)
 • Vinst per aktie före utspädning -0,99 SEK (0,89)
 • Vinst per aktie efter utspädning -0,99 SEK (0,89)

Tolv månader (1 januari – 31 december 2021) i sammandrag:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1003 MSEK (1059)
 • EBITA*1) resultatet uppgick till 52,7 MSEK*2) (56,1)
 • Justerat rörelseresultatet uppgick till 44,2 MSEK*2) (47,5)
 • Soliditet 39% (52%)
 • Vinst per aktie före utspädning -0,49 SEK (5,12)
 • Vinst per aktie efter utspädning -0,49 SEK (5,15)

*1) EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar

*2) Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med -33,7 MSEK för helår 2021 resp -24,1 för Q4 2021 för att få jämförbarhet med tidigare perioder

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad