Rapporten i sin helhet: Inission AB delårsrapport 1 januari-31 mars 2019.pdf

”Inission inleder 2019 med bästa kvartalet i Inission historia gällande omsättning och rörelseresultat. Försäljningen uppgick till 243 MSEK (172 MSEK) vilket är en ökning på 41%. Exkluderas de förvärv vi gjorde under 2018 har vi en organisk tillväxt på 3%. Resultatet efter finansiella poster hamnade på 14,9 MSEK (8,4 MSEK) vilket motsvarar en marginal på 6,1% (4,3%). Beläggningen i våra fabriker har överlag varit god. Det har renderat i ett högt förädlingsvärde samtidigt som våra kostnader varit stabila.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB

Q1 (1 januari – 31 mars 2019)
· Nettoomsättningen uppgick till 243 MSEK (172)    +41%
· Rörelseresultatet uppgick till 16,5 MSEK (8,4)        +96%
· Resultat efter finansiella poster 14,9 MSEK (7,3)    +104%
· Soliditet 24% (27%)                                                        -11%
· Vinst per aktie efter skatt 2,25 kr (1,20)                    +88%

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad