Delårsrapporten i sin helhet: Inission kvartalsrapport Q3

”Tredje kvartalet har präglats av en hög efterfrågan från många av våra kunder och orderingången är fortsatt stark. Omsättning för kvartalet uppgick till 155 MSEK (160) och resultatet efter finansiella poster hamnade på 6,8 MSEK (4,6). Det är ett resultat vi är stolta över med tanke på att vi under perioden planerat och genomfört ett tre veckor långt semesteruppehåll.”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2018):

  • Nettoomsättningen uppgick till 155 MSEK (160)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (6,0)
  • Resultat efter finansiella poster 6,8 MSEK (4,6)
  • Soliditet 30% (18)
  • Vinst per aktie efter skatt 0,89 kr (0,7)

 

Nio månader (1 januari – 30 september 2018):

  • Nettoomsättningen uppgick till 502 MSEK (525)
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,4 MSEK (20,3)
  • Resultat efter finansiella poster 23,6 MSEK (16,9)
  • Soliditet 30% (18)
  • Vinst per aktie efter skatt 3,76 kr (2,82)


För mer information kontakta:

Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

 Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com