Inission AB (publ) har släppt sin kvartalsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2022. Rapporten i sin helhet: Inission Delårsrapport Q3 2022.pdf


1 juli – 30 september 2022 i sammandrag:

· Nettoomsättningen uppgick till 438 MSEK (226)
· EBITA* resultatet uppgick till 20,8 MSEK** (17,8)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 8,5 MSEK** (16,0)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 140,8 MSEK (-37,7)
· Soliditet 32% (44%)
· Vinst per aktie före utspädning 3,62 SEK (0,66)
· Vinst per aktie efter utspädning 3,62 SEK (0,66)

1 januari – 30 september 2022 i sammandrag:
· Nettoomsättningen uppgick till 1 114 MSEK (716)
· EBITA* resultatet uppgick till 62,1 MSEK** (38,9)
· Justerat rörelseresultatet uppgick till 45,3 MSEK** (32,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 88,9 MSEK (-25,1)
· Soliditet 32% (44%)
· Vinst per aktie före utspädning 4,93 SEK (0,50)
· Vinst per aktie efter utspädning 4,92 SEK (0,50)

* EBITA – rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar
** Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med +68,2 MSEK för Q3 2022 resp +61,3 MSEK för första 3 kvartalen 2022 för att få jämförbarhet med tidigare perioder.


För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Genom vårt nya affärsområde Enedo kan vi också erbjuda högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Enedo har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad