Inission AB (publ) meddelade den 26 november 2021 att Inission har tecknat ett brygglåneavtal på 1 MEUR med Nasdaq Helsinki Oy-noterade Enedo Plc i vilket Inission har ett innehav om cirka 49,6% och att parterna kan senare komma överens om att höja brygglånets kapitalbelopp upp till 2 MEUR. Brygglåneavtalet beviljades för rörelsekapitaländamål i avvaktan på att Enedo slutför sina förhandlingar om ett lånearrangemang med ett finansinstitut.

Inission meddelade den 2 december 2021 att Inission ger en villkorlig garanti för Enedos 5 MEUR lån från ett finansinstitut och att genomförandet av lånearrangemanget kräver ännu bland annat ett beslut av Enedos extra bolagsstämma. Enedo har kallat till extra bolagsstämma den 23 december 2021.

Inission och Enedo har idag kommit överens om att höja brygglånets kapitalbelopp upp till 2 MEUR, vilket är dess högsta belopp.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 18:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad