Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2019. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen. Årsredovisningen finns att hämta via länken nedanför.

Inissions årsredovisning för 2019 samt revisionsberättelsen.pdf

Finansiell kalender:
• Kvartalsrapport Q1: 7 maj 2020
• Årsstämma: 7 maj 2020
• Kvartalsrapport Q2: 20 augusti 2020
• Kvartalsrapport Q3: 11 november 2020

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad