Inission AB (publ) har släppt sin årsredovisning för 2021. I årsredovisningen ingår även revisionsberättelsen.
Årsredovisningen i sin helhet: Inission Årsredovisning för 2021.pdf

Finansiell kalender:
• Kvartalsrapport Q1 – 5 maj 2022
• Årsstämma – 5 maj 2022
• Kvartalsrapport Q2 – 19 augusti 2022
• Kvartalsrapport Q3 – 10 november 2022

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 08:00 CET.