Delårsrapporten i sin helhet: Inission AB_Delårsrapport Q1 2018.pdf

Första kvartalet 2018 i sammandrag:

·Nettoomsättningen uppgick till 172 MSEK (187)
·Rörelseresultatet uppgick till 8,4 MSEK (8,8)
·Resultat efter finansiella poster 7,3 MSEK (7,8)
·Soliditet 27% (16%)
·Vinst per aktie efter skatt 1,20 kr (1,29)*

*Aktiesplit under 2017. Antalet aktier 2017-03-31 omräknat för jämförelse.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 331 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com