Fr. v. Pauli Kulvik Helmet Capital, Sampo Ahonen Helmet Capital, Fredrik Berghel Inission och Olle Hulteberg Inission

Inission har tecknat ett avtal om att förvärva 100% av HY-Tech Comp Oy (HY-Tech). Hy-Tech är en tillverkande tjänsteleverantör och partner inom mekanik, elektronik och elektromekanik med produktionsanläggningar i Finland och Estland. Med förvärvet kommer Inission att utvidga sin portfölj i Finland och stärka sin position som en komplett kontraktstillverkare med både elektronik och mekanik.

Priset för 100% av HY-Tech aktierna är 3,3 MEUR varav 1,62 MEUR betalas kontant och resterande med 147 000 Inission B-aktier. Det resulterar i en utspädning på 3%. Säljare är Helmet Capital Oy, ett finskt privatkapitalbolag som som investerar i små och medelstora företag.

Inission välkomnar Helmet Capital och dess investerare som 50 nya aktieägare i Inission. Aktierna är föremål för inlåsning på 6 till 12 månader.

Undertecknandet av avtalet och tillträdet skedde simultant den 26 februari 2020.

Om HY-Tech
Helåret 2018 omsatte HY-Tech 15,4 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Enligt de preliminära oreviderade siffrorna för 2019 ökade intäkterna till 15,9 MEUR och EBITDA på 0,9 MEUR. HY-Tech har produktionsanläggningar i Lagedi, Estland och Lohja, Finland.

Strategisk bakgrund
Genom förvärvet kan Inission förbättra service- och produktutbudet till sina befintliga kunder, utvidga sin kundbas samt komma in på nya marknader och nya geografiska områden. Förvärvet breddar också Inissions kundportfölj, både i antal och industrisegment.

Efter förvärvet kommer HY-Tech affärsenheter att fortsätta driva sin verksamhet som oberoende enheter inom Inission. På lång sikt förväntas förvärvet ge synergifördelar i t.ex. materialinköp och korsförsäljningsmöjligheter.

Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,62 MEUR av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor.

Transaktionen beräknas ha en betydande positiv inverkan på Inissions intäkter och rörelseresultat (EBIT) för 2020.

Olle Hulteberg, Marknadschef och en av huvudägarna I Inission:
– I Sverige är Inission med sina fem fabriker ett väletablerat varumärke. Efter vårt senaste förvärv i Norge är det också tillfredsställande att bli närvarande i Finland. De nordiska länderna är vår marknad och detta kommer att göra Inission mer komplett och HY-Tech mycket starkare. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda såväl mekanik som elektronik till alla våra kunder. Jag välkomnar HY-Tech som ny medlem av Inission.

Pekka Väyrynen, VD HY-Tech:
– HY-Tech är känt för konkurrenskraftig och flexibel kontraktstillverkning inom industrisektorer. Vi tillhandahåller våra kunder kostnadseffektiva, pålitliga och kompetenta tjänster. Tillsammans med Inission blir vi ännu mer inriktade på high-tech och kommer att kunna erbjuda maskinbyggnadsindustrin banbrytande lösningar. Vi på HY-Tech ser fram emot samarbetet med Inission och är redo att använda koncernens alla medel för att tillhandahålla service i världsklass.

Sampo Ahonen, Partner Helmet Capital:
– HY-Tech har varit en del av Helmet Capital-portföljen sedan 2007 och det är angenämt att se hur bolaget utvecklats till en så stark industrikontraktstillverkare i Finland och Estland. Vi är glada över att se Inission som den nya industriella ägaren som ytterligare kan påskynda den positiva utveckling som HY-Tech upplevt nyligen.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inissions finanser från och med den 26 februari 2020.

För mer information kontakta:
Sampo Ahonen, Partner Helmet Capital Oy
+358 40 520 1090
[email protected]

Olle Hulteberg, Marketing Director Inission AB
+46 707 20 24 44
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:40 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad