Fr. v. Stefan Westberg, Olle Hulteberg, Olav Sigurd Kvaale, Erik Dragset och Björn Wiggen.

Inission etablerar sig nu på den norska marknaden genom att förvärva Simpro Holding AS, Norges femte största kontraktstillverkare inom elektronik. Simpro är lokaliserat i Norges teknikcentrum Trondheim och Inissions styrelse tror att ett utökat samarbete över nationsgränserna är till gagn för alla parter.

Geografisk närhet till kunderna är en viktig del av Inissions strategi och i dagsläget har Inission flera norska kunder. Det är därför ett naturligt steg att en etablering sker på den norska marknaden och i Norges teknikcentrum Trondheim i synnerhet. Ett större nordiskt samarbete kan skapa stora fördelar för flera av Inissions och Simpros kunder. Genom förvärvet får nu Simpros kunder tillgång till en helt ny dimension av produktionskapacitet, större muskler, bredare kompetens och högre flexibilitet. I erbjudandet ingår även Inissions högeffektiva fabrik i Estland.

– Det här är en viktig milstolpe i Inissions utveckling och det känns inspirerande att ta steget in på den norska marknaden genom ett så bra förvärv. Simpro är ett välskött företag och vi har haft ett utmärkt samarbete med bolaget inför förvärvet. Jag är därför övertygad om att det här kommer att leda till stora möjligheter till utveckling för alla involverade, säger Fredrik Berghel Inissions koncernchef.

Om Simpro Holding AS
Simpro Holding AS består av Simpro AS i Lökken och Noca AS i Trondheim. 2017 omsatte Noca och Simpro tillsammans 184 MNOK med ett resultat efter finansnetto om 6,6 MNOK. Simpros affärsidé är liksom Inissions kontraktstillverkning inom avancerad elektronik och bolaget har referenskunder i offshore, försvar, medtech och industri – alla för Inission intressanta segment. Simpros kunder återfinns inom hela spektret från lokala aktörer till multinationella koncerner. Gemensamt är att alla är världsledande inom sina respektive områden. Simpro befinner sig i en tillväxtfas och det är Inissions övertygelse att detta ska leda till ytterligare tillväxt, gärna över nationsgränserna.

– Salvesen & Thams har stöttat Simpros utveckling i många år och vi tror att Inission, med sin nordiska plattform, kan vidarutveckla företaget och vara en bra ägare. För oss som säljare är det viktigt att Simpro får möjligheten att fortsätta sin tillväxt då det ger positiva effekter i samhället. Simpro har en spännande postition på den norska marknaden och med Inission på ägarsidan är potentialen hög, säger Bjørn Wiggen, ordförande Salvesen & Thams AS.

– Vi delar mycket av Inissions värderingar och strategier och ser fram emot att bli en del av en större koncern som kan hjälpa till att lyfta Simpro. Samtidigt som vi kan dra stor nytta av det ser vi även områden där vi kan hjälpa till att lyfta Inission, säger Erik Dragset, VD Simpro.

Innan tillträdet genomförde Inission en Due-Dilligence och träffade i samband med detta några av Simpros kunder. Flera av dem befinner sig i en spännande tillväxtfas och förvärvet kommer lägligt för att hantera de behov som uppstår.

Om affären
Köpeskillingen för förvärvet av Simpro uppgår till 40 914 992 NOK med en goodwill om ca 6,8 MNOK. Köpeskillingen har delvis finansierats genom en förvärvskredit hos bank, lån från huvudägarna samt delvis med egna medel. Lånet från huvudägarna sker enligt marknadsmässiga villkor med 6% ränta. Hela köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen 2018-11-01. Säljare är Salvesen & Thams, Midvest Fondene och Olav Sigurd Kvaale.

I Simpros nya styrelse kvarstår Hans Olav Torsen och Olav Sigurd Kvaale. Nya i styrelsen är Fredrik Berghel (ordförande), Olle Hulteberg och Stefan Westberg. Olav Sigurd Kvaale är grundare av Simpro. Nuvarande ledning i Simpro kvarstår och säkerställer därmed kontinuitet.

Inissions strategi är att växa genom förvärv och för att på så vis bli en av de tongivande kontraktstillverkarna inom elektronik i norden. De senaste sex åren har sju bolag införlivats i Inission och Inission är därmed på god väg att kvala in på topp fem i Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Dragset, VD Simpro
[email protected]
+47 90 16 23 48

Olle Hulteberg, vice Styrelseordförande Inission
[email protected]
+46 707 20 24 44

www.simpro.no

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november kl. 10:00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Speed Production AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 339 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: Org.no 556747-1890
Lantvärnsgatan 4
652 21 Karlstad