Vi har tidigare berättat om hur vår medverkan i projektet Produktionslyftet hjälpt oss effektiviserat vår produktion med hjälp av Lean. Vi har satt upp mål och utformat verktyg för att nå målet. Nu ska vi också börja öka vår konkurrenskraft och intäkter genom att utveckla våra tjänster.

Som ett av tre företag har Inission valts ut att delta i ett pilotprojekt som drivs av ALMI, Swerea IVF, KAU och Linköpings Universitet. ATIT är ett forsknings- och innovationsprojekt i Produktion2030 och står för Avancerade Tjänster I Tillverkningsindustrin.

Tanken är att produkterna som vi säljer istället blir plattformar för tjänster som skapar kundvärde och framtida intäkter. Vi måste tänka på vad våra produkter gör istället för vilka produkter vi gör. Identifieringen av kundens behov och kundens kunds behov står i fokus. Därefter ska vi hjälpa våra kunder att hjälpa sina kunder med att skapa ett högt och unikt värde. Detta kallas tjänstelogik och med den utgångspunkten finns det bättre möjligheter till innovation och nya lösningar.

Projektet ATIT erbjuder små och medelstora företag hjälp med att utveckla affärerna baserat på tjänstelogik. Som deltagare i projektet får man ta del av den senaste forskningen, erfarenhetsutbyte med övriga piloter, inspiration, information, stöd och coaching. Tillsammans, under 1 års tid, utvecklar och tillämpar man modeller och arbetssätt för en omställning mot hållbara helhetserbjudanden (eller med andra ord kundanpassade, avancerade industriella tjänster).

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige. Visionen är att Sverige år 2030 är ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.