Fr.v. Inissions marknadschef Olle Hulteberg, Speed Groups CEO Peter Nilsson, Inissions koncernchef Fredrik Berghel och Speed Groups CFO Anders Appelqvist.

Idag har Inission Borås AB förvärvat Speed Production AB av Speed Group AB som i sin tur är en del av Ratos. Boråsbaserade Speed Production är liksom Inission kontraktstillverkare inom elektronik och omsatte 2017 ca 50 miljoner SEK. Genom förvärvet kommer Inission att utvidga sin största fabrik och det finns stora förhoppningar på ytterligare tillväxt.

Det pågår en konsolidering i branschen och det är viktigt att kunna erbjuda marknaden både större muskler, bredare kompetens och högre flexibilitet. Flera av Speed Productions kunder befinner sig i en spännande tillväxtfas och förvärvet kommer lägligt för att kunna hantera de behov som uppstår. Speed Production får tillgång till bl.a. produktionskapacitet i Baltikum tack vare Inissions verksamhet i Tallinn.

Inissions strategi är att växa genom förvärv för att på så vis bli en av de tongivande kontraktstillverkarna i Norden. De senaste sex åren har sex bolag införlivats i Inission och därmed är Inission på god väg att kvala in bland de fem största kontraktstillverkarna i Norden.


Jonas Andersson, Operativ chef Speed Production:

– Inission har skapat sig ett rykte om att ta väl hand om sina förvärv och vi har haft ett gott samarbete inför förvärvet. Vi har ett gemensamt synsätt på många saker. Jag är därför helt övertygad om att våra kunder och medarbetare kommer att se den nya ägaren som uteslutande positiv.

Fredrik Berghel, Koncernchef Inission:
– Under 2017 genomförde vi ett positivt integrationsprojekt i Stockholm där Inission Triab och Inission SKEAB Slogs ihop för att bilda Inission Stockholm. Den nya Stockholmsenheten är inte vilken fabrik som helst utan nästa generations mönsterfabrik som nu lyfts till en helt ny nivå med introduktionen av Inception och Inside. Integrationen i Stockholm har mottagits positivt av marknaden och nu hoppas vi självklart på samma positiva utveckling i Borås. Vi kommer omgående att starta en förstudie för en eventuell samlokalisering av våra fabriker i Borås samtidigt som man ska ha all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen så att vi samtidigt kan genomföra och uppnå avsevärda förbättringar. En samlokalisering innebär stora möjligheter då väsentliga synergier uppstår. Branschen är under konsolidering och Inission vill vara en aktiv aktör i den processen. Utmaningen är att växa med god lönsamhet vilket vi redan bevisat att vi kan. Nu applicerar vi vår modell på Speed Production för att säkerställa en bra verksamhet och en god lönsamhet.

Om affären
Preliminär köpeskillingen för förvärvet av Speed Production AB uppgår till 1,9 MSEK baserat på en balansräkning (18-08-31) med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MSEK. Hela preliminära köpeskillingen har betalats kontant idag (18-10-03) på tillträdesdagen med egna medel. Den preliminära köpeskillingen justeras senare i enlighet med balansräkningen vid tillträdesdagen.

Jonas Andersson i Speed Production kvarstår som Operativ chef och säkerställer därmed kontinuitet.

Om Speed Production
Speed Production omsatte 2017 ca 50 miljoner och är lokaliserat i Borås. Speed Production har fem fast anställda medarbetare och resterande personal hyrs in från Speed Competence och Speed Professionals vilka är bemanningsföretag inom Speed Group. Speed Production står för kvalitet, närhet och flexibilitet med ett stort kundfokus. Mer information om Speed Group finns att läsa på www.speedgroup.se

Kontakt Speed Group AB:
Peter Nilsson CEO Speed Group AB
+46 33 722 04 51, [email protected]

Ulf Johansson HR-chef Speed Group AB
+46 33 722 60 09, [email protected]

Anders Appelqvist CFO Speed Group AB
+46 33 20 54 33, [email protected]

Kontakt Inission AB:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
+46 732 02 22 10, [email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober kl. 12:15 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 336 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com