Fr. v. Mikael Helin VD Sweco Elektronik AB, Fredrik Berghel Koncernchef Inission AB, Olle Hulteberg Marknadschef Inission AB och Thomas Fogelström VD Sweco Industry AB.

Inission förvärvar Sweco Elektronik i Västerås som 2018 omsatte ca 36 MSEK med EBT på 10%. Bolaget har 23 anställda och utgörs av en utvecklingsdel och en produktionsdel. Sweco Elektronik förväntas bli ett perfekt komplement till Inission, på samma sätt som Inission blir ett lika perfekt komplement till Sweco Elektronik.

Sweco Elektronik har sin bakgrund i Japs elektronik som startades 1987 och är ett starkt varumärke i regionen. Bolaget har för Inission en passande kundportfölj och har på ett föredömligt sätt kombinerat utveckling och produktion med ett helhetsåtagande som uppskattats hos kunderna. Sweco Elektronik har saknat tillgång till större kapacitet när produktionsvolymerna ökat, något som Inission nu kan tillföra.

– Styrkan i kombinationen Inission och Sweco Elektronik består i att våra kunder efterfrågar utveckling och konstruktion i kombination med produktion. Genom att arbeta som partners med våra kunder och tidigt konstruera för låg kostnad och hög kvalitet sparar vi mycket pengar. 90-95% av kostnaden för en vara bestäms i konstruktionsfasen och vi har i tidigare kundprojekt uppnått besparingar på 20-30% genom att tidigt involvera vår kompetens. Trenden är partnering och transparens som skapar stor kundnytta helt i enlighet med Inissions anda och värderingar, säger Olle Hulteberg Marknadschef Inission AB.

Styrelse och ledning för Inission är överens om att utveckling ska vara en del av Inissions strategi. Idag kan Inission erbjuda sina kunder ett fåtal ingenjörer med utvecklings- och konstruktionskompetens. Genom förvärvet av Sweco Elektronik kan Inission erbjuda sina kunder långt fler ingenjörer med bred och hög kompetens. Inission ser en framtid där bolaget startar ett nytt affärsområdeoch sätter en helt ny standard för samarbeten med kunder inom kontraktstillverkning.

– Det känns spännande att bli en del av Inission och med våra nya ägare stärker vi vårt befintliga kunderbjudande ytterligare. Det är också trevligt att de ser värdet i vår utvecklingsavdelning och att det är en del i Inissions framtida strategi. Jag är övertygad om att vi kommer att komplettera varandra bra och hitta gemensamma affärsmöjligheter, samtidigt som vi har siktet inställt på tillväxt. Utifrån detta är jag förvissad om att affären är positiv både för våra medarbetare och våra kunder, säger Mikael Helin VD Sweco Elektronik AB under namnändring till Inission Västerås AB.

Inission är stark anhängare av närhet till sina kunder och affärsmässigt är Mälardalen intressant med många anrika industriföretag som är på offensiven. I och med övertagandet kommer Inission att satsa på att utveckla verksamheten och behöver därmed söka personal inom utveckling och konstruktion.

Köpeskillingen för förvärvet av Sweco Elektronik uppgår till 19,5 MSEK skuld- och kassafritt med en goodwill om ca 6,5 MSEK. Hela köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen 2019-04-30 och finansierats med egna medel. Säljare är SwecoAB.

Sweco Elektronik kommer att byta namn till Inission Västerås AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Helin, VD Sweco Elektronik AB
[email protected]
+46 706 56 25 09

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission
[email protected]
+46 707 20 24 44

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 12:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com