Inission Stockholms VD Christian Löfgren gläds åt affären.

Inission har ingått avtal med ABB AB Industrial Automation avseende tillverkning där användningsområdet för produkterna är svensk kärnkraftsindustri.

Leveranserna bestående av reservdelar för ABB AB IA-Energy Industries inleds under fjärde kvartalet 2020 och kommer att pågå under en period på totalt fem år. Värdet för affären uppgår totalt till ca 26 MSEK och är en stor affär inom området eftermarknad.

Avtalet är strategiskt och av stor betydelse eftersom det är ett kvitto på att marknaden uppskattar Inissions kompletta tjänsteutbud där eftermarknadsproduktion är en väsentlig del. Leveranserna kommer att ske från Inission Stockholm.

– Produktionen av sortimentet i fråga ställer mycket höga krav på kvalitet, tillförlitlighet och kompetens och det är glädjande att se att de satsningar vi gjort inom området under flera år resulterat i en större substantiell affär. Tack vare vår nyckelkompetens och tillsammans med vår kund har vi framgångsrikt skapat en plan för ett optimalt tillverknings- och materialflöde, säger Christian Löfgren, VD Inission Stockholm AB.

För Inission är ABB en substantiell kund och relationen går långt tillbaka. För närvarande levererar fem fabriker inom Inission både produkter och tjänster, inom flera olika områden, till ABB.

För mer information kontakta:
Christian Löfgren, VD Inission Stockholm AB
[email protected]
0736-33 97 77

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad