Inission förstärker och utökar produktionskapaciteten vid enheten i Pajala genom installation av ytterligare en ytmonteringslina. I samband med investeringen har två nyanställningar genomförts.

Ytmonteringslinan består av två stycken DX200 från Mycronic och har en kapacitet på 80 000 komp/h. Till detta investerar man även i ett intelligent system för materialhantering. Systemet består utav 3 stycken Mycronic SMD tower som lagerhåller komponenter och effektiviserar omställningarna i produktionen.

– Den här förstärkningen är ett direkt svar på den ökade efterfrågan av våra tjänster. Allt fler kunder upptäcker vår styrka inom skräddarsydda tillverkningslösningar. Både nya och befintliga kunder har lagt allt fler ordrar vilket medfört att vi behöver utöka kapaciteten. En ny ytmonteringslina innebär också större flexibilitet och i slutändan kunder som känner sig tryggare med oss som leverantörer, berättar försäljningschef Fredric Grahn på Inission Pajala.

Den nya ytmonteringslinan har anlänt till fabriken i Pajala och beräknas vara i full drift vecka 19.

För mer information kontakta:
Fredric Grahn, Försäljningschef Inission Pajala AB
[email protected]
0705 94 11 66

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com