(Uppdaterat 29/5 2020)

För att bemöta den kraftigt ökade efterfrågan hos en av våra nyckelpartners har Inission på kort tid omdisponerat både kompetens och produktionskapacitet till Inission Borås. Affären är för perioden maj till augusti värd 94 MSEK, vilket är 300% mer än förväntat.

Breas Medical AB, ett svenskt internationellt bolag som utvecklar ventilatorer för sjukhus och hemsjukvård, tredubblar under perioden maj-augusti orderingången hos Inission Borås. Det ökade behovet är direkt föranlett av Covid-19. Som leverantör har upprampningen medfört att Inission fått visa prov på sin flexibilitet. I och med denna intensiva period stärks samarbetet ytterligare samtidigt som man bidrar till att dämpa och mildra det mänskliga lidandet av Covid-19.

– Detta innebär en utmaning för oss. Stora delar av världen har stängts ner och en upprampning av denna sort kräver att vi ligger steget före, främst inom materialförsörjning. Tack vare vår starka kompetens inom inköp och produktionsteknik har vi lyckats hålla produktionen igång. Dessutom gör vår produktionspersonal och teamledare ett fantastiskt jobb med att möta kundens behov och samtidigt hålla samma goda kvalitet och precision som tidigare, säger Joakim Hellberg, Head of sales, Inission Borås.

För mer information kontakta:
Joakim Hellberg, Head of sales, Inission Borås
[email protected]
+46 705 63 15 40

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 14:45 CET.

 Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad