Incap OY har under juni genomfört en företrädesemission i syfte att att tillföra bolaget rörelsekapital på 2,18 MEUR före kostnader. I samband med nyemissionen ökar Inission sitt innehav i Incap OY från 40,8% till 41,5%.

Före emissionen hade Inission 44 573 010 aktier i Incap motsvarande 40,8% av aktierna. Efter emissionen uppgår Inissions innehav till 90 490 452 aktier motsvarande 41,5%. Totala antalet aktier i Incap OY ökade med nyemissionen från 109 114 035 aktier till 218 228 070 aktier.

Om Incap OY
Incap OY är en internationell kontraktstillverkare vars omfattande tjänster täcker hela livscykeln för elektromekaniska produkter från design och inköp till tillverkningen och eftermarknadstjänster. Incaps kunder är ledande leverantörer av högteknologisk utrustning i sina egna affärssegment och Incap ökar deras konkurrenskraft genom att fungera som en strategisk partner. Incap har verksamhet i Finland, Estland, Indien och Kina och företaget sysselsätter för närvarande cirka 380 personer. Incaps aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki Oy sedan 1997.
Ytterligare information: www.incapcorp.com

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Inission utvecklar och tillverkar kompletta lösningar eller komponenter för medicinteknik, fordonsindustri, mätinstrument, marin samt styr- och reglerteknik. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Munkfors, Pajala och Tallinn. Inission omsätter ca 250 MSEK och har ca 170 anställda. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
[email protected]
+46 732 02 22 10