Inission lanserades 2011 och har sedan dess vuxit framgångsrikt från en omsättning på ca 200 Mkr till nästan en miljard. Mycket av vår framgång beror på engagemanget och kompetensen hos våra 460 medarbetare. För att säkra fortsatt framgångsrik utveckling startar vi nu Inission Academy som är en långsiktig satsning med syftet att hålla ihop alla delar inom kompetensutveckling och lärande.

Inission Academys uppdrag är att säkerställa Inissions behov av kompetensutveckling. Detta genom att utveckla, förvalta och paketera ett specifikt utbud av utbildningar som bidrar till Inissions utveckling. Ett komplext och långsiktigt arbete som fokuserar på att utveckla färdigheter och kunskaper, men också egenskaper hos individer. Signifikant är helheten och att vi gör det i egen regi men med professionell hjälp.

Initialt innebär detta att genom ett ledarskapsprogram bidra till Inission kontinuerliga ledarskapsutveckling. Inission har för detta ingått avtal med Mgruppen för att ta fram och genomföra skräddarsydda utbildningar inom främst ledarskap. Totalt drygt 70 ledare och chefer kommer att genomgå programmet under den första fasen vilket sträcker sig över en period om 18 månader.

Vi ligger redan i startgroparna för att ytterligare utöka utbudet med utbildningar inom projektledning och affärsmannaskap samt mot vår operativa verksamhet såsom inköp, produktion, ekonomi och marknad.

Positiva effekter
Inission Academys grundläggande uppdrag är att säkerställa Inissions behov av kompetens för att på bästa sätt kunna möta nuvarande och framtida utmaningar. Utöver detta finns också ett flertal positiva effekter:

– individens utveckling och möjlighet att växa som människa
– ökad attraktionskraft vid rekrytering
– stärkt företagskulturen
– bidrag till Inissions fortsatta lönsamhet och tillväxt

Livslångt lärande är viktigt i en föränderlig värld. Förändringstakten är hög inom Inission och det ställs därför höga krav på att vi ger våra medarbetare möjlighet att vidareutvecklas. Genom att skapa förutsättningarna för ett livslångt lärande kan vi anta branschens utmaningar.

 Om Mgruppen
Mgruppen grundades 1930 och är en av Sveriges mest erfarna utbildningspartners inom ledarskap och management. Med sina 20 anställda och ca 50 konsulter utbildar de över 3000 chefer och ledare varje år. I samarbete med Mgruppen utvecklar vi skräddarsydda utbildningar för att hantera organisationens utmaningar.


För mer information kontakta:

Thomas Åström, Chief Lean Officier
[email protected]
+46 707 98 99 90

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com