Inission Tallinn har fått stöd för digital diagnostik av Enterprise Estonia (EAS) som en del av ett industriellt digitaliseringsprojekt.

Vad är digital diagnostik?
Syftet med digital diagnostik är att bedöma graden av digitalisering och automatisering i ett företag, att kartlägga relaterade utvecklingsområden och föreslå konkreta lösningar som kommer att öka företagets medvetenheten om effekterna som digitalisering och automatisering har på det ekonomiska resultatet. Digital diagnostik kan bidra till att göra företagets tillverkningsprocesser mer effektiva och lönsamma genom digitalisering och automatisering.

I nuläget har Inission Tallinn OÜ genomfört den digitala diagnosticeringen av fabriken och utarbetat en rapport som ska skickas till EAS.