Den 7 juni bytte Inission Västerås AB bolagsnamn till Inission Innovate AB. Detta för att förtydliga erbjudandet inom elektronikutveckling till marknaden. Sedan januari 2023 finns Inission Innovates utvecklingstjänster representerade i både Västerås och i samma lokaler som Inission Malmö. Planen är att fortsätta växa på flera geografier i närheten av Inissions befintliga EMS-fabriker.

– Namnet Inission Innovate återspeglar vår verksamhet inom utveckling av innovativ industrielektronik bättre. Det är också ett naturligt steg då vi växer geografiskt med Inissions EMS-fabriker för att kunna erbjuda både utveckling och tillverkning i närheten av våra kunder. Namnbytet och ”bolagsbildningen” möjliggör också en ännu snabbare tillväxt för att möta våra kunders behov och det förtydligar erbjudandet till marknaden och potentiella rekryteringskandidater. Jag och mina medarbetare ser fram emot att få förtroendet att utveckla industrielektronik åt våra kunder i vår nya kostym, säger Marcus Karlsson Managing Director Inission Innovate AB.


Glada utvecklingsingenjörer som ser framemot att utveckla din produkt.

Inission Innovate är Inissions egna utvecklingshus som erbjuder krävande industrikunder utvecklingstjänster inom elektronik. Inission Innovate jobbar både hos sina kunder när specialistkompetens krävs och med in-house projekt där ett helhetsansvar tas för leveransen, från utveckling till eftermarknad. Med tjänster som täcker hela produktlivscykeln är Inission en riktig totalleverantör.

Inission Västerås AB bestod av både utvecklings- och produktionsverksamhet. För att möjliggöra och underlätta tillväxten som båda verksamheterna står inför har produktionsverksamheten inkorporerats legalt i Inission Stockholm AB den 1 juni. Utvecklingsverksamheten består i det befintliga organisationsnumret och har bytt namn till Inission Innovate AB. Ingen personal i vare sig utvecklings- eller produktionsverksamheten har bytt lokalitet, båda verksamheterna finns kvar på samma adress och lokal.

Tidigare Business Area Manager Marcus Karlsson tillträde som Managing Director för Inission Innovate AB den 1 juni 2023.

För mer information:
Marcus Karlsson
Managing Director Inission Innovate AB
076-639 81 07
[email protected]

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2023 kl. 09:00 CET.