Genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja Oy har Inission AB (“Inission”) tecknat ett avtal om att förvärva 100% av MLB Electronics Oy (“MLB”). MLB är en av Finlands mest erfarna kontraktstillverkare och har ett brett utbud av tjänster genom hela tillverkningsprocessen. Förvärvet breddar Inissions portfölj och stärker positionen och närvaron i Finland.

 

Priset för 100 % av MLB-aktierna uppgår till 1,7 MEUR, med en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,6 MEUR baserat på MLB:s intäkter för åren 2022 och 2023. Undertecknandet skedde den 21 januari 2022 och tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Aktierna kommer betalas med kontanta medel vid tillträdet.

Om MLB
MLB grundades 1977 och är ett EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med 45 anställda baserat i Lohja, Finland. År 2021 omsatte MLB 6,9 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Kundportföljen är väl fördelad och inkluderar kunder inom industri, medicinteknik och instrument.

Strategisk motivering
Med en bred kundbas, hög kompetens samt mer tillverkningskapacitet och resurser bidrar förvärvet till Inissions expansion på den finska EMS-marknaden. Förvärvet balanserar också Inissions kundportfölj både i antal och industrisegment. För MLB innebär affären att verksamheten kan förbättra service och produktutbud till sina befintliga och nya kunder i Finland.

Efter förvärvet blir MLB ett dotterbolag under Inission Lohja och fortsätter vara en oberoende enhet på kort sikt frånsett att Inission Lohjas VD Pekka Väyrynen, utöver sina nuvarande arbetsuppgifter och ansvar, efterträder Rainer Backman som VD för MLB. På medellång sikt kommer företagen integreras in i varandra för att utnyttja de fördelaktiga synergier som dessa organisationer kan ge varandra.

Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,7 MEUR av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor. Transaktionen beräknas ha en positiv inverkan på intäkter och rörelseresultat (EBIT) för Inission 2022.

Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja:
Vi på Inission Lohja är oerhört glada över att se Inission expandera i Finland genom förvärvet av MLB. Bolaget är en av de mest kända EMS-tjänsteleverantörerna i landet och vi ser fram emot ett starkt samarbete. Med Inissions och MLB:s samlade kapacitet och branschkunskap har vi möjligheten att erbjuda våra kunder både banbrytande lösningar och kundservice i världsklass.

Rainer Backman, VD MLB:
– Som tjänsteleverantör inom elektroniktillverkning är vi en av de äldsta och mest erfarna inom vårt område i Finland. Vi har arbetat med våra kunder i 45 år, varav 33 år som familjeföretag. Våra värderingar bygger på viljan att samarbeta och ta hand om våra kunder på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål. Våra styrkor är kundorientering, flexibel tillverkning, kvalitet och en stab av erfarna yrkesmän. Genom att kombinera våra styrkor med Inissions kan vi ta hand om våra kunder mer effektivt, erbjuda ett bredare utbud av tjänster och utveckla vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Detta säkerställer att vi möter de växande behoven inom alla sektorer inom elektronikindustrin. Vi blickar med stor entusiasm mot framtiden.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inission finanser från den 31 januari 2022.

För mer information:
Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy
+358 50 555 1516
[email protected]

Rainer Backman, CEO MLB Electronics Oy
+358 400 475 500
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad

På bilden ser vi fr. v. Rainer Backman, Petra Löytänä, Asta Kronvall-Kettunen, Fredrik Berghel, Pekka Väyrynen och Marcus Karlsson.