Inissions (Nasdaq Stockholm, First North) delårsrapport Q1 för räkenskapsåret 2018, kommer att offentliggöras kl. 08:00 CEST den 8 maj 2018.

Rapporten kommer även att presenteras på bolagsstämman tisdagen den 8 maj kl 18.00 av VD Björn Lifvergren.

Med omtanke om aktieägare som inte har möjlighet att delta på plats kommer denna presentation att även sändas som Audiocast via webben: www.financialhearings.com/event/11279 

Rapporten publiceras på: https://www.inission.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 331 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under
www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com