Enligt det avtal som tecknades den 26 februari 2016 skulle tillträde ske först efter en genomförd och noggrann genomlysning, s.k. due diligence, av SKEAB Elektronik AB. Nu är genomlysningen gjord och förvärvet genomfört. Med anledning av tillträdet byter SKEAB Elektronik namn till Inission SKEAB.
Ägarförändringen innebär inga organisatoriska förändringar och Christian Löfgren kvarstår som VD.
Hämtat från tidigare pressmeddelande (26 februari 2016):

Som ett led i företagets strävan att bli en av de större EMS-aktörerna i Norden har nu Inission tecknat avtal om att förvärva SKEAB Elektronik i Stockholm. SKEAB Elektronik är ett lönsamt bolag med cirka 40 mkr i omsättning. Sedan tidigare finns Inission representerat i Stockholm genom Inission Triab som nu får rejäl förstärkning.

Köpeskillingen uppgår till SEK 17,3 miljoner kontant inkluderande en fordran på säljaren på SEK 5,6 miljoner som ska återbetalas vid tillträdet. Köpet finansieras med hälften från egen kassa och resterande hälft med lån från vår husbank enligt Inissions vanliga villkor.

Inission kommer i och med förvärvet att bestå av sju anläggningar – fyra inriktade på kundnära verksamhet i Göteborg, Stockholm och Sösdala, samt tre större fabriker i Pajala, Munkfors och Tallinn.

– Fabrikerna i Stockholm kompletterar varandra bra, hävdar Fredrik Berghel (Inissions CEO). Gemensamt kan vi erbjuda kunderna högre kompetens och större flexibilitet. Inission har redan många kunder i Mälardalen och Stockholm och får genom förvärvet in flera nya intressanta kunder.

Inission får i och med förvärvet en bredare finansiell bas och blir således bättre rustat för större volymer och mer omfattande åtagande. Detta gäller också SKEAB Elektronik som nu får rejäla muskler för att utveckla verksamheten och kunderna. Stockholmsregionen och Mälardalen har en intressant utveckling och det finns många offensiva och driftiga verksamheter där elektronik är en avgörande komponent. SKEAB Elektronik och Inission Triab kan nu ta positionen som den ledande partnern i regionen.

– Branschen är under konsolidering och Inission vill vara en aktiv aktör i den processen. Utmaningen är att växa med god lönsamhet vilket vi redan bevisat att vi kan, säger Fredrik Berghel. Vi välkomnar ytterligare kunder och medarbetare i och med förvärvet.

SKEAB Elektronik har sin fabrik i Sollentuna och Inission Triab ligger i Vällingby. Inledningsvis planeras verksamheterna att drivas var för sig men i förlängningen kommer verksamheterna att slås ihop på ett ställe. Detta innebär att planering för samlokalisering påbörjas omgående samtidigt som det nogsamt ska planeras med avseende på produktion och kunder. Samgåendet ska bli en positiv upplevelse för alla parter, kunder och medarbetare.

Om SKEAB Elektronik AB
SKEAB Elektronik arbetar med tillverkning av produkter innehållande modern elektronik. SKEAB Elektronik har 25 års erfarenhet i branschen med bred kompetens och utrustning för uppdrag från prototyp och serietillverkning till testning och leverans. Företaget omsätter ca 40 miljoner och har 28 anställda. SKEAB Elektronik är även godkända av Svensk Kärnkraftsindustri genom Forsmarks Kraftgrupp och en Achilles godkänd leverantör för Power & Tech.

Mer information om SKEAB finns att läsa på www.skeab.com

Säljare är Christian Löfgren, Erling Saevig, Per Andreasson och Tord Eriksson som alla är verksamma i SKEAB Elektronik. Christian, Per och Tord kommer fortsatt att vara verksamma i SKEAB Elektronik.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
[email protected]
+46 732 02 22 10

Christian Löfgren, VD SKEAB Elektronik
[email protected]
+46 736 33 97 77

 

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB och Inission SKEAB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 340 MSEK, har ca 210 anställda och är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Avanza Bank.