En bra arbetsmiljö med engagerade och positiva medarbetare är en förutsättning för varje framgångsrik verksamhet. På Inission arbetar vi kontinuerligt för att våra medarbetare ska känna sig trygga, omhändertagna och inkluderade. Men hur är det egentligen att jobba på Inission? Vi har frågat några av våra anställda.

Försäljning – Åsa Svensson
Försäljning – Jan Wikström
Utveckling & konstruktion – Johan Frisk
Teknik – Malin Grevillius
Affärsutveckling – Per Jennel
Inköp – Mikael Liljemark
Inköp – Oddgeir Opheim
Verksamhetsutveckling – Stefan Larsson
Ekonomi – Annie Axelsson
Produktion – Richard Strandman
Produktion – Marius Haukedal


 

Åsa Persson
Key Account Manager

 

– Jag kommer senast från rollen som Key Account Sales på en internationell koncern inom stålindustrin. Jag sökte mig till Inission för att jag ville ha nya utmaningar och utvecklas som person. Inission är en mindre koncern och jag tror man får mer utrymme att utvecklas i sin roll här. Inission är också en tydlig organisation. Varje morgon träffas vi för att gå igenom vad som ska ske under dagen. Vilka leveranser ska gå? har vi problem? vilka lösningar finns det? När alla är involverade skapas en känsla av att vi är ett lag som tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål, vilket jag anser är bland det viktigaste för att en verksamhet ska fungera väl.

– Som Key Account Manager har jag det övergripande ansvaret att upprätthålla en långsiktig och bra relation med våra nyckelkunder. Man kan säga att jag ansvarar för hur kunden upplever Inission. Jag jobbar tätt ihop med alla avdelningar för att kunna presentera en så kostnadseffektiv lösning till kunden som möjligt.


 

Jan Wikström
Säljchef

 

– Som säljchef på ett av Inissions dotterbolag har jag i uppgift att ta hand om våra kunder men också bearbeta nya potentiella kunder. Innan jag anslöt mig till Inission jobbade jag som Affärsutvecklingschef och försäljningschef hos ett konkurrerande bolag. Det som lockade mig med Inission var bolagets framåtanda, nytänkande och de framsteg som gjorts de senaste åren. Inission innovation award och alla förvärv är tydliga exempel på det. Dessutom fanns klara och utmanande mål och visioner.

– På avdelningen där jag jobbar är alla hjälpsamma och engagerade, stämningen är på topp och det är högt i tak. Personalen får respons på sina åsikter och idéer, något jag anser är en förutsättning för en fungerande arbetsplats.


 

Johan Frisk
Elektronikutvecklare

 

– Jag är jobbar i ett team på utvecklingsenheten Innovate där vi alla har gemensamt att vi älskar att utveckla och konstruera elektronik. Vissa jobbar med mjukvara och inbyggda system, andra med programmering och FPGA. Jag jobbar helst med hårdvara. Vägen till utvecklingsingenjör gick via KTH i Södertälje där jag läste elektronik, robotik och mekatronik. En utvecklingsingenjör ställs ofta inför nya utmaningar. Då är noggrannhet, samarbetsvilja och inte minst kreativitet värdefulla egenskaper att ha. Testa alla möjliga infallsvinklar och ge inte upp.

– Det bästa med Inission är alla spännande referensprojekt och In house-tillverkningen som ger en snabbare och lättare återkoppling på prototypernas producerbarhet. Beslutsvägarna är korta och det finns svängrum för experimenterande och utvärdering av olika alternativ.


 

Malin Grevillius
Tekniker

 

– På Inission har vi många olika sorts tekniker. Vissa tar hand om tester och felsöker kort i samarbete med kunderna, andra jobbar med celler för att optimera arbetsflöden och någon programmerar och sköter maskiner. Det beror lite på vad man är intresserad av. Jag arbetar mestadels med beredningar i affärssystemet Monitor. Att bereda innebär att jag, via underlag från kunden, ska bestämma hur ett kort ska tillverkas. I beredningen finns beskrivningar i form av bl.a. ritningar, mönsterkortsunderlag, komponentlistor, foton och texter. När beredningen är klar jobbar jag tätt ihop med produktionsteamen som ska tillverka korten.

– I grunden är vi tekniker individualister men vi täcker upp för varandra om någon behöver hjälp. Vi har ett bra samarbete och man känner sig uppskattad. Att vara elektroniktekniker är ett roligt och varierat jobb och det finns alltid något att göra.


 

Per Jennel
Affärsutvecklingschef

 

– Jag kommer senast från rollen som Försäljningschef på EK Power Solutions och har lång och bred erfarenhet inom både teknik och sälj. Jag sökte mig till Inission för att få vara en del av uppbyggnaden av Innovate, Inissions utvecklingsenhet i Västerås.

– Som Business development manager på Inission är målet att skapa värde för kunden och på så sätt öka försäljningen. Att skapa värde innebär att förbättra, förenkla eller förfina en rutin, process, produkt eller tjänst kopplad till affären. För att detta ska vara möjligt krävs goda relationer och att förstå kundens behov. Det finns en fantastisk mångfald inom bolagen i svensk industri och startup kulturen i Sverige är stark. Det är en förmån att få lära känna dem, jobba med dem, tillverka deras produkter och hjälpa dem att växa.


 

Mikael Liljemark
Inköpschef

 

– Mina första intryck av Inission var positiva. Man kände av framåtandan och jag hade trevliga medarbetare som mer än gärna delade med sig av sina kunskaper. Inission är inte lika stort som min tidigare arbetsgivare vilket gör att insynen i verksamhetens processer blir större. I slutändan blir det också lättare att få sin röst hörd.

– Att ha ett intresse för både ekonomi och teknik är en fördel om man ska jobba med inköp. Som Inköpschef ska jag leda inköpet och höja nivån på inköpet på ett taktiskt och strategiskt arbetssätt. Det är också mitt jobb att tänka ”runt hörnet” och ta fram långsiktiga planer som hjälper verksamheten framåt.


 

Oddgeir Opheim
Inköpare

 

– Jag började på Inission 2007 och har med min utbildning inom elektronik och elektroteknik jobbat med lite av varje genom åren. Jag började inom produktion och montering, innan jag gick vidare till ytmonteringsavdelningen. Det var inte förrän i juni 2020 som jag började som inköpare. Som inköpare ansvarar jag för inköpen av komponenterna till det vi producerar här, och uppföljning av leveranserna.

– Jag trivs bra på Inission, arbetsmiljön är bra, kollegorna är trevliga och det är spännande saker vi håller på med. Om man önskar och jobbar för det så finns det också goda möjligheter att utvecklas på Inission.


 

Stefan Larsson
Lean-ansvarig

 

– Jag fastnade för Inission eftersom det är ett av få företag i regionen som satsar så hårt på LEAN. För er som inte vet är LEAN en verksamhetsstrategi med syftet att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöserier, något som både våra kunder och vi på Inission drar nytta av.

– Som LEAN-ansvarig är det min uppgift att implementera nya effektivare arbetssätt på alla Inissions fabriker. Men inte utan hjälp från mina medarbetare. LEAN är teamwork och för att åstadkomma förändring på riktigt krävs det att alla vill delta och utvecklas.”


 

Annie Axelsson
Redovisningsansvarig

 

– Jag har alltid haft ett intresse för ekonomi men det var på gymnasiet som det tog fart på allvar. Företagsekonomi var extra roligt och efter att jag tagit studenten som gymnasieekonom fick jag jobb som redovisningsassistent. Några år senare läste jag vidare till Civilekonom på Karlstad Universitet. Det var också där jag hörde talas om Inission för första gången via Ung Företagsamhet.

– Redovisningsansvarig på Inission är en spännande, unik och dynamisk roll i en föränderlig miljö där jag får vara med och driva företaget framåt. Som Accounting Manager sköter jag koncernredovisningen men ska också tillsammans med dotterbolagen harmonisera, utveckla och förbättra redovisningen genom nya rutiner och arbetssätt.”


 

Richard Strandman
Produktionschef

 

– Jag har jobbat inom tillverkningsindustrin under större delen av min karriär och har alltid haft ett intresse för förbättringsarbete. Inission är ett entreprenörsdrivet företag med en ledning som vill framåt och där idéer och förbättringsförslag uppmuntras.

– En dag som produktionschef inleds med styrningsmöten för att sätta tempo och få en överblick över dagens leveranser. Resterande tid spenderas bland annat på förbättringsprojekt, strategiarbeten och att säkerställa leveransernas kvalité.


 

Marius Haukedal
Testingenjör

 

– Jag fick höra om Inission våren 2021 och det verkade jättekul. Jag hade precis utbildat mig inom elektronik och fick börja på testavdelningen. Det innebär att mina arbetsuppgifter inte handlar så mycket om den dagliga verksamheten och de produkter vi levererar, utan om utveckling av nya skräddarsydda testlösningar och koncept.

– Jag tycker att det praktiska förhållningssättet till jobbet är väldigt trevligt. Många ingenjörer spenderar mycket tid vid datorn och det blir lite monotont. Det kan också vara intressant, men här får man också jobba praktiskt med det man har designat.