På Inission har vi plats för många olika människor och kompetenser. Vissa jobbar inom försäljning, affärsutveckling och inköp. Andra inom ekonomi, produktion och verksamhetsutveckling. Vi har träffat Johan Frisk. Han jobbar som utvecklingsingenjör på Inissions utvecklingsenhet Innovate i Västerås.

 

Lediga tjänster inom utveckling:
Utvecklingsingenjör inom Elektronik – Hårdvara

Utvecklingsingenjör inom Elektronik – Mjukvara

Johans väg till att bli utvecklingsingenjör gick via KTH i Södertälje där han läste elektronik, robotik och mekatronik. Efter studierna började han jobba som elektronikkonsult.

Vad fick dig att fastna för Inission?
– Utvecklingsenheten i Västerås var redan innan Inission förvärvade bolaget en välkänd konsultfirma. Anledningen till att jag fastnade för Inission var främst två saker, alla spännande referensprojekt och In house-tillverkningen. Att få se prototyperna tillverkas och att ha tillgång till hela ledet är både fascinerande och värdefullt eftersom det ger en snabbare och lättare återkoppling på prototypernas producerbarhet.

Vilka är ni som jobbar på Innovate?
– Jag jobbar i ett team med elektronikutvecklare där vi alla har gemensamt att vi älskar att utveckla och konstruera elektronik. Vissa jobbar med mjukvara och inbyggda system, andra med programmering och FPGA. Jag jobbar helst med hårdvara. Tillsammans utvecklar vi många olika slags kort. Oftast handlar det om att läsa in data från omgivningen, analogt och digitalt, antingen för att agera på gränsvärden eller kombinationer och i andra fall paketera data i rätt format för överordnade system.

– För att ta ett exempel; jag har nyligen arbetat med ett styrkort som sköter processen i en renare som skapar ultrarent vatten. Kortet styr pumpar och ventiler främst baserat på vattennivåer samt övervakar att vattnet som produceras är rent nog. Styrkort kommunicerar ofta med omvärlden, läser av situationen och utför olika uppgifter beroende på det.

Johan berättar vidare hur processen börjar; att han först och främst behöver en kravspecifikation från kunden.

– Alla vet dock inte hur de ska skriva en kravspecifikation eller hur den ska framföras. Då hjälps vi åt. Bra kommunikation är ett måste. I nästa steg tar vi fram den elektronik som krävs för att uppfylla kraven. Till exempel drivsteg, mätsteg av olika slag, läsa ström på 4-20 mA, läsa analoga spänningar eller kanske bara en tryckknapp.

– Det blir också en hel del komponentundersökningar. Marknaden för komponenter är fortfarande snårig och det är fortfarande svårt att köpa även de enklaste komponenterna. När en viss komponent inte går att få levererad får man köpa in alternativa komponenter, testa och jämföra dess kvalité och egenskaper.

Inom Inissions erbjudande Innovate ryms utveckling & konstruktion, test & verifiering, koncept, dokumentation, förstudie och kravspecifikation. Inission kan med andra ord erbjuda ett helhetsansvar för utveckling av nya elektronikprodukter. Läs mer på www.inission.com/what/innovate/

Vad tycker du mest om med ditt jobb?
– Att man ofta ställs inför nya utmaningar. Att analysera och felsöka är lite av ett detektivarbete och det är alltid lika tillfredsställande när man hittar lösningen på problemet.

Vad är viktigaste egenskapen hos någon som har en roll som du har?
– Att det först och främst finns ett stort intresse för elektronik. Noggrannhet, samarbetsvilja och inte minst kreativitet är också värdefulla egenskaper att ha. Testa alla möjliga infallsvinklar och ge inte upp.

Vad tycker du är viktigt för att er verksamhet ska fungera väl?
– Inom utvecklingsverksamheten är det viktigt med snabba beslutsvägar och att inget får stå still. Tar det tid är det lätt att tappa fokus. Det måste även finnas svängrum för experimenterande och utvärdering av olika alternativ. Samtidigt är det viktigt att dokumentera vad som görs så att inte en snabb men viktig ändring faller bort till senare steg, eller att beslut tas på testresultat från något annat än vad som faktiskt testats.

 

Är du i behov av utvecklingstjänster kontakta:

Marcus Karlsson,
Managing Director, Inission Innovate AB
[email protected]
+46 76 639 81 07

 

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.
Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo.