Mathias Larsson i Inissions monter på Hotspot-dagen.

I sin strävan att skapa en närmare relation med morgondagens tjänstemän begav sig Inission till HotSpot – Karlstads universitets arbetsmarknadsdag. Det visade sig bli både en trevlig och givande tillställning.

Varje vår samlas cirka hundra företag, organisationer och kommuner på Karlstads universitet för att ge studenter möjlighet att träffa sina framtida arbetsgivare och knyta värdefulla kontakter inför arbetslivet.

Då vi verkar i en bransch som alltid står inför utmaningar och ser dagligen hur företag kämpar med generationsväxlingar och förlorad kompetens förefaller syftet med vår närvaro på Hotspot som självklart, att knyta kontakter med framtida arbetskraft samt lyssna av studenternas kravbild och önskemål.

Vi har sedan en tid förslag ute på examensarbeten som vi ser som intressanta men intresset har varit aningen svalt. Så en viktig lärdom som vi tog med oss från Hotspot är att minska tiden på att diktera villkoren och istället frågan ”Vad vill ni göra för oss?” Engagemanget och kunskapen finns där ute så det handlar mer om lyhördhet och flexibilitet från vår sida.

-Förutom att vi förbättrade relationen med studenterna tog vi även tillfället i akt att bättra på vårt kontaktnät med de lokala konsultföretag som fanns på plats. Att så många var på Hotspot-dagen var en trevlig överraskning.

För att sammanfatta det hela så var det en mycket lyckad och trevlig dag fylld med positiv energi.

Mer bilder och info på http://www.facebook.com/hotspotkau