Inission växer igen! Som ett led i företagets strävan att bli en av de större EMS aktörerna i Norden, förvärvas MikroMakarna. De positiva effekterna är många, menar Fredrik Berghel, CEO på Inission: – Det här är lite av ett drömläge.

Inission är en ny men ändå erfaren kontraktstillverkare i elektronikbranschen. 2011 förvärvades Triab i Stockholm. Sedan dess har Triab utvecklats positivt och Inission förväntar sig ett liknande uppsving för MikroMakarna:
– MikroMakarna har ett starkt varumärke i branschen och tillsammans kommer vi att kunna ge marknaden ett ännu bättre erbjudande.

Stärkt erbjudande

Inission kommer i och med förvärvet att bestå av fem anläggningar – två inriktade på kundnära verksamhet i Göteborg och Stockholm, samt tre större fabriker i Pajala, Munkfors och Tallinn.
-Vi kompletterar varandra bra, menar Fredrik Berghel. Gemensamt kan vi erbjuda kunderna en bättre geografisk närvaro, vilket är viktigt i den här branschen. Inission får i och med förvärvet en bredare finansiell bas och blir således bättre rustat för större volymer och mer omfattande åtagande.

– Branschen är under konsolidering och Inission vill vara en aktiv aktör i den processen. Utmaningen är att växa med god lönsamhet vilket vi redan bevisat att vi kan, säger Fredrik Berghel.

Bred kompetens och effektiv produktion

MikroMakarna arbetar med tillverkning av produkter innehållande modern elektronik. MikroMakarna har 25 års erfarenhet i branschen med bred kompetens och utrustning för uppdrag från prototyp och serietillverkning till testning och leverans. Företaget omsätter ca 70 miljoner och har 36 anställda.

Säljare är Mikael Isaksson VD/Säljchef, Lage Niska Produktions- och kvalitetschef och Leif Pekkari Ekonomi- och Inköpschef. Samtliga stannar på sina nuvarande befattningar.

-Vi är övertygade om att Inission blir en bra ägare, som kommer att ta hand om MikroMakarna på ett utmärkt sätt, säger Mikael Isaksson.

-Det här är lite av ett drömläge, säger Fredrik Berghel. Inission får ett tillskott som breddar kompetensen och kundbasen. MikroMakarna som enhet i Inission kommer att bli starkare, det är positivt för alla parter, inte minst för kunderna.

Om Inission

Inission erbjuder krävande industrikunder i Norden skräddarsydda tillverknings- och logistiklösningar för kompletta elektroniska produkter som garanterar den bästa totalekonomin och affärsnyttan. Inission kommer efter förvärvet omsätta drygt 300 MSEK.

Vid frågor kontakta:


Inission
Fredrik Berghel CEO
0563-540 541
073-20 22 210
[email protected]

MikroMakarna
Mikael Isaksson VD
0978-747 06
0706-752291
[email protected]