Vi på Inission har sedan länge förstått att en bra produkt är en bra produkt, oavsett marknad. Det är faktiskt inte så stor skillnad mellan här och där. I vår strävan att ha de nöjdaste kunderna hjälper vi dem ut i världen eftersom vi vet att export kan innebära stora möjligheter. Med ambitionen att bli den ledande totalleverantören i branschen visar vi att genom rätt produktionsupplägg kan vi leverera produkter, inte bara inom Sverige, men också till världens alla hörn. Detta i en bransch som under flera år präglats av internationalisering, prisfokus och en omfattande utflyttning av produktion. Made in Scandinavia, den starka tron på svensk produktion, det är i vårt DNA.

Då är det förstås extra spännande när Business Sweden väljer att lyfta fram Inission Triab som ett bra exempel i deras promotionfilm om hur man når sin fulla internationella potential. Filmen kan ni se nedan.

Om Business Sweden
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Det gör de genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

www.business-sweden.se