Nordea har analyserat Inission i samband med kvartalsrapporter eller vid andra betydande händelser. För innehållet i analytikerrapporterna svarar uteslutande den analytiker som upprättat rapporten. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling är analytikernas egna antaganden och representerar inte bolagets eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling. Inission bär inte ansvar för rapporternas riktighet eller fullständighet, samt har inte godkänt rapporterna. Rapporterna är upprättade av Nordea – Victor Hansen ([email protected]) och/eller Carl Ragnerstam ([email protected]).

Nordeas Commissioned Research:
01_Inission_Commissioned_Research_031120
02_Inission_Commissioned_Research_161120
03_Inission_Commissioned_Research_030221
04_Inission_Commissioned_Research_250221
05_Inission_Commissioned_Research_260221
06_Inission_Commissioned_Research_310321
07_Inission_Commissioned_Research_060521
08_Inission_Commissioned_Research_070521
09_Inission_Commissioned_Research_030821
10_Inission_Commissioned_Research_230821
11_Inission_Commissioned_Research_291021
12_Inission_Commissioned_Research_121121
13_Inission_Commissioned_Research_040222
14_Inission_Commissioned_Research_250222
15_Inission_Commissioned_Research_280422
16_Inission_Commissioned_Research_060522
17_Inission_Commissioned_Research_130722
18_Inission_Commissioned_Research_220822