Fr. v. Johan Swärd och Christian Löfgren

Med anledning av att Inission nu kraftsamlar och stärker fokus och erbjudande inom utvecklingstjänster av elektronik kommer ett nytt affärsområde att växa fram inom Inission. Den nya verksamheten kommer att ledas av Inission Västerås nuvarande VD Johan Swärd som från 1 februari helt övergår till affärsområdeschef för utveckling inom Inission. Samtidigt tillträder Christian Löfgren, nuvarande VD i Inission Stockholm, som ny VD för Inission Västerås. Christian kommer parallellt att fortsätta som VD för Inission Stockholm.

– Det nya affärsområdet kommer att lanseras i mars och är en vidareutveckling av Innovate, vår framgångsrika tjänst för utveckling och konstruktion av elektronikprodukter. Med stöttning av Inissions högsta ledning ser jag med glädje fram emot att axla ansvaret för den nya verksamheten som är något helt nytt inom Inission, säger Johan Swärd VD Inission Västerås.

– Inission Västerås är en välskött verksamhet som försett marknaden med både utvecklingsuppdrag och produktion i flera decennier. Ett gemensamt ledarskap för våra operativa verksamheter i Mälardalen, med resurser och kompetens för hela produktlivscykeln, bidrar till synergier som både befintliga och nya kunder kommer att kunna dra nytta av. Att få förtroendet och möjligheten att utveckla båda verksamheterna känns mycket spännande och jag går in i uppdraget med full energi, säger Christian Löfgren VD Inission Stockholm.

 

För mer information kontakta:
Johan Swärd, VD Inission Västerås AB
[email protected]
+46 703 50 80 08

Christian Löfgren, VD Inission Stockholm AB
[email protected]
+46 736 33 97 77

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad