Under mitten av 2000-talet hade både EDC och FABEC sina storhetsperioder, med en sammanlagd omsättning på 500 miljoner och över 350 anställda. Den andra hälften av 00-talet tyngdes av den ekonomiska krisen och 2007 fick EDC nya ägare. Efter en satsning på effektivare processer och införandet av LEAN-tänkande i organisationen, återhämtade EDC sin position på marknaden 2008, och det var dags att blicka framåt. 2009 köptes FABEC upp av EDC och en ny koncern bildades.

 

Inission gör entré

Under 2010 utvecklades den nya koncernen till en konkurrenskraftig och dynamisk totalleverantör av tjänster inom elektroniktillverkning och förvaltning. Det var hög tid att visa upp koncernens nya sida, och våren 2011 bytte bolagen namn och samlades under det gemensamma varumärket Inission – branschens första totalleverantör.

 

Noteringen

Inissionkoncernen fortsatte att växa genom att förvärva och förbättra strategiskt utvalda verksamheter. 2011 förvärvades Triab Elektronik (senare Inission Triab) och året därpå köptes Mikromakarna i Pajala upp (senare Inission Pajala). Inission blev också 2013 största ägare i finska kontraktstillverkaren Incap Oyj . Under våren 2015 tog styrelsen beslutet att Inission skulle noteras,  en naturlig utveckling då bolaget växt såväl organiskt som genom framgångsrika förvärv. Den 10 juni 2015 var en stor dag för Inission då huvudägarna Olle Hulteberg och Fredrik Berghel äntligen fick ringa i klockan och därmed tillkännage att handeln i Inission AB:s aktier inletts på Nasdaq First North i Stockholm.

 

7 dotterbolag

För att bland annat kunna erbjuda kunderna en bättre geografisk närhet i Skåne, Småland och Öresundsregionen förvärvades Montronic AB i Sösdala sommaren 2015 (nu Inission Montronic). Inission hade redan många kunder i Mälardalen och Stockholm och i april 2016 blev de fler genom uppköpet av SKEAB Elektronik AB. Inission hade då sex dotterbolag som täckte in hela Sverige. Inission Pajala i Norrland, Inission Munkfors i Värmland, Inission Göteborg, Inission Montronic i Skåne och Inission Triab och Inission SKEAB i Stockholm. Inissionkoncernen bestod också av det helägda dotterbolaget Inission Tallinn i Estland. Tack vare ägandet i Incap Oyj hade Inission också tillgång till en stor produktionsenhet i Bangalore, Indien. Tillsammans kunde nu Inission möta kundernas förväntningar i alla avseenden.

 

Inission dubblerar sin omsättning

I juni 2016 kom nyheten om att Inission köpt upp Onrox Group, innehållande fabriker i Malmö , Borås och ett danskt säljbolag. Med en köpeskilling på 40 miljoner kr skulle det bli Inissions största affär hittills och nu näst intill dubblerades årsomsättningen från 340 till väl över 600 miljoner kr. Under tiden pågick en sammanslagning av fabrikerna i Stockholm som skulle resultera i en nästa generations mönsterfabrik. I och med förvärvet av Onrox Group fanns nu möjligheten att skapa var sin slagkraftig enhet i Göteborg och Öresundsregionen som skulle göra Inission till en spelare att räkna med i alla storstadsregionerna.

 

Nya slagkraftiga enheter

Efter uppköpet av Onrox följde en intensiv period då inte mindre än tre samlokaliseringar genomfördes på mindre än ett år. Syftet med dessa var att samla all kompetens och resurser på ett och samma ställe och på så vis skapa slagkraftiga enheter i alla Sveriges storstadsområden. Inission Triab och Inission Skeab blev Inission Stockholm, Inission Montronic och Onrox Malmö blev Inission Malmö, Inission Göteborg och Onrox Borås blev Inission Borås.

Samlokaliseringarna ledde till att Inission nu kunde erbjuda sina kunder en helt ny dimension av produktionskapacitet, bredare kompetens och högre flexibilitet. Det skapade också goda möjligheter till fortsatt expansion. I slutet av 2017 hade Inission fem fabriker i Sverige (Stockholm, Malmö, Borås, Pajala och Munkfors) och en i Estland (Tallinn).

 

Inission tar steget in på den norska marknaden

Geografisk närhet till kunderna är en viktig del av Inissions strategi och med ett flertal norska bolag i kundportföljen sökte Inission efter ett lämpligt bolag att förvärva i vårt grannland i väster. Den efterlängtade etableringen skedde i slutet av 2018 då Inission förvärvade det välskötta bolaget Simpro Holding AS med verksamheter i Norges teknikmecca Trondheim och Løkken Verk. Simpro var då Norges femte största kontraktstillverkare av elektronik med en omsättning på 184 miljoner norska kronor. Nu var Inission, med  en omsättning på nära 1 miljard kronor, på god väg att kvala in bland de topp 5 största elektroniktillverkarna i Norden.

 

Mer utveckling & konstruktion

I början av 2019 enades styrelse och ledning om att även utveckling skulle vara en del av Inissions strategi. I april samma år förvärvade Inission Sweco Elektronik i Västerås – en fabrik med både en produktionsdel och en utvecklingsdel. Det innebar att Inission nu kunde börja erbjuda mer utveckling och konstruktion. Sweco Elektronik bytte senare namn till Inission Västerås.

 

Mekanik

I början av 2020 stärkte Inission sin position som komplett kontraktstillverkare genom förvärvet av HY-Tech Comp Oy, ett bolag med fabriker i Lohja (Finland) och Lagedi (Estland). Som en tillverkande tjänsteleverantör inom såväl elektronik, mekanik och elektromekanik resulterade förvärvet i att Inission breddade sitt produktutbud till sina kunder. Nu hade Inission fabriker i nio orter runt om i Norden – Stockholm, Västerås, Munkfors, Borås, Malmö, Løkken Verk, Tallinn, Lagedi och Lohja.

 

Ett nytt affärsområde

Kraftelektronik är en viktig faktor för elektrifieringen och i början av 2021 beslutade Inission att påbörja resan som skulle leda till ägandet av Enedo och ett nytt affärsområde. Enedo är en designer och tillverkare av elektroniska strömförsörjningsaggregat och system med verksamheter i Finland, Italien, Tunisien och USA. I slutet av 2022 hade Inission cirka 900 medarbetare, en omsättning på 1,4 miljarder kr de senaste tolv månaderna och ett erbjudande uppdelat i två affärsområden varav det ena var kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter och det andra strömförsörjningslösningar och system.