Branschens samlingsplats för verktyg, modeller och metoder för kontraktstillverkning inom Electronic Manufacturing Services (EMS)

 

Här kan du som arbetar med kontraktstillverkare eller bara är intresserad av EMS hitta verktyg, metoder, modeller, nyheter och allmän information. Innehållet är av allmänt EMS-intresse men riktar sig speciellt mot kund-leverantörsrelationen mellan OEM-företaget och EMS-leverantören.

Klicka dig vidare för att komma till Inipedia (extern länk)

Innehållet består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och vägleda till nya landvinningar. Det är också till för visa hur samarbete med kontrakttillverkare på många olika sätt kan bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep; metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka kvalitet och prestanda eller på andra sätt skapa mervärden.

Delar av innehållet i Inipedia är generella för EMS-branschen i sin helhet, medan andra delar är mer Inission-specifika.